Organisatiedoelstellingen dit wil je er over weten

Organisatiedoelstellingen dit wil je er over weten

wat zijn organisatiedoelstellingen uitleg

Na het formuleren van de kernwaarden, missie en visie is het tijd voor organisatiedoelstellingen. 

Dat zijn de specifieke doelstellingen die een bedrijf, instelling of organisatie probeert te realiseren. Het woord doelstelling en het realiseren daarvan geeft al aan dat er een bepaalde mate van ambitie in doelstellingen zit.

Daar gebruiken organisaties ze dan ook voor; om ambities en organisatiedoelen vast te stellen, maar ook om de vooruitgang te meten. Maar daarover zo meer. Oh ja, het wordt ook gebruikt in pitches (we zijn X en gaan voor Y).

Het verschil; wat zijn doelen en wat zijn doelstellingen?

Doelen en doelstellingen lijken misschien hetzelfde te betekenen, maar het staat voor twee verschillende dingen.

Wat is een doel?

De Dikke van Dale legt het duidelijk uit (zie de dik gedrukte tekst in de afbeelding). Bij een doel omschrijf je een eindpunt van een (organisatie)reis. Kortom, datgene wat jullie met willen bereiken.

Doelen stellen, gaat over het proces van het kiezen van een eindpunt, dat op zijn beurt leidt tot een doelstelling.

Doelstellingen zijn het resultaat van een uitgestippeld proces dat leidt tot doelen.

wat is een doel uitleg gouden ananas

En wat zijn doelstellingen?

Doelstellingen zijn doelen vertaalt naar de korte, middellange en lange termijn.

Doelstellingen formuleer je SMART, hierover lees je verder op in dit artikel meer. Op de vraag “wat zijn doelstellingen?” is eigenlijk maar een antwoord het zijn geconcretiseerde doelen. 

We definiëren drie typen:

 • Korte termijn; voor één jaar of minder, vaak ook operationele doelstellingen genoemd. 

 • Middellange termijn; 2-3 jaar, vaak ook wel de tactische doelstellingen genoemd. 

 • En de lange termijn; 5 jaar of langer, ook wel de strategische organisatiedoelstellingen genoemd.

Wat zijn organisatie doelstellingen

Wat zijn strategische organisatie-doelstellingen?

Terug naar organisatiedoelstellingen. Wat zijn dat dan?

De geconcretiseerde ambities van een organisatie.

Richtinggevend voor medewerkers en informerend voor stakeholders en klantsegmenten.

Afgeleid van de missie en visie. Hierover meer in het artikel missie en visie; de bedrijfsidentiteit van een bedrijf bepalen.

Deze strategische uitgangspunten die de identiteit vormen, bepalen de richting van een organisatie en helpen haar missie, visie en waarden waar te maken.

Deze ambities gebruiken we als uitgangspunt voor het schrijven van een bedrijfsstrategie of een plan dat de activiteiten van de organisatie in de loop der tijd aanstuurt. 

Het verschil tussen organisatiedoelen en missie

We halen missie en doel soms weleens door elkaar. Daarom leggen we het verschil hier uit:

De missie omschrijft het bestaansrecht en het allerbelangrijkste doel van een organisatie. Het geeft antwoord op het waarom; waarom doen jullie wat jullie doen? Organisatiedoelstellingen geven aan hoe jullie daar invulling aan gaan geven.

Waarom heeft een bedrijf ze nodig?

waarom zijn organisatiedoelstellingen belangrijk? gouden ananas

Zoals gezegd helpt het bij het realiseren van de identiteit. Daarnaast helpt het stellen van doelen om focus aan te brengen in wat jullie wel en ook niet gaan doen. Zodat de ambities of beoogde veranderingen worden waargemaakt.

Van organisatiedoelstellingen kun je andere doelstellingen zoals marketing en communicatiedoelstellingen maken. Maar ook Key performance indicatoren (KPI’s) maken, waardoor jullie de vooruitgang (of het gebrek hieraan) richting het einddoel meten en inzichtelijk maken. Op basis van die informatie kunnen medewerkers en het leiderschapsteam wanneer nodig bijsturen richting de doelen.

De voordelen van bedrijfsdoelstellingen

 • Het helpt bij het opstellen van duidelijke plannen van aanpak.
 • Het biedt een goed fundament voor de organisatiecultuur.
 • Ook helpt het met het aantrekken van talent.
 • Het helpt teams om beter samen te werken. 
 • Het biedt het leiderschap houvast om de juiste bronnen voor succes in te zetten.
 • Het zorgt voor eigenaarschap.
 • Het drijft productiviteit.

Voorbeelden van organisatiedoelstellingen

 • Winst
 • Missie realisatie
 • Impact
 • Marktaandeel
 • Innovatie
 • Productiviteit

Doelstellingen formuleren; hoe doe je dat?

Je wil dit natuurlijk goed aanpakken, daarom adviseren we je om vooraf goed over de volgende zaken na te denken:

 • Wat jullie met het bedrijf willen bereiken?
 • Hoe jullie het succes gaan meten. Welke sleutelfiguren betrokken zijn bij het realiseren van succes?
 • Duidelijkheid over de tijdlijnen, om een plan te maken, initiatieven te ontplooien en stappen te implementeren.
 • Hoe je bedrijfsprocessen, medewerkers en het management kunt verbeteren of beter ondersteunen?

Goed om te weten; ambitie gaat niet alleen over het groeien in een nooit eindigende opgaande lijn.

organisatiedoelstellingen schrijven

Organisatiedoelstellingen formuleren in 4 stappen

1. Maak een analyse en formuleer doelen.
Voorbeelden zijn:

 • De omzet groeit met 25% in de komende 2 jaar.
 • De innovatie-afdeling groeit met 50% meer output.

2.  Maak een nulmeting 

3. Betrek medewerkers bij het opstellen van doelstellingen.

Zij zijn tenslotte degene die het samen met het leiderschapsteam waar moet maken. Doe dit in werksessies en neem hun input ten harte.

4. Maak de doelstellingen SMART

Weet je niet wat dat is? Dat leg ik hieronder uit. Voorbeeld organisatiedoelstellingen zijn :

 • In de komende twee jaar werken we aan 15% groei in marktaandeel.
 • Binnen 12 maanden herpositioneren we ons bedrijf.
 • Dit jaar realiseren we 15.500 nieuwe klanten.
Maak vervolgens concrete actieplannen. Zoals bijvoorbeeld een marketingadvies plan.

Wat zijn SMART doelen en SMART doelstellingen?

De smart-methode helpt je om doelen en doelstellingen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden te formuleren. Bijvoorbeeld:

 • Op 31 december 2023 hebben we 10% meer marktaandeel in marktsegment X dan op 31 december 2022.

En hoe nu verder?

Op basis van de nieuwe doelen maken jullie de bedrijfsstrategie.

Goed om te weten dat de doelstellingen op deze manier ook al een goede basis bieden voor eventuele gedragsveranderingstrajecten of de marketingstrategie van de organisatie.

Hebben jullie hulp nodig? De Gouden Ananas helpt jullie graag door één of meerdere sessies te faciliteren. Dan heb je binnen één dagdeel doelstellingen waar jullie mee verder kunnen. Heb je interesse? Neem dan contact op.

Hi, mijn naam is Sayna de Voogd strateeg bij de Gouden Ananas en happy to help bij vraagstukken op het gebied van duurzame groei bij organisaties. Want bij het maken van impact help ik graag. Digitaal kennismaken? Stuur me een Whatsapp-bericht of  neem contact op
b2b marketingbureau utrecht De Gouden Ananas

Fotocredits

Foto laptop op bureau door Clay Banks op Unsplash.

Foto team door Campaign Creators op Unsplash.

Bronnen die ik gebruikte voor dit artikel zijn: Zakelijk.info en  Zapier.com.

Contact

Telefoonnummer

Deel deze post

Gerelateerde posts