Organisatiedoelstellingen.

Organisatiedoelstellingen.

Wat zijn organisatiedoelstellingen?

Organisatiedoelstellingen zijn de korte en middellange doelstellingen van een organisatie. Deze formuleert het management om de organisatie te leiden naar het realiseren van de missie en visie en daarmee de lange termijn doelstellingen.

Na het formuleren van de organisatieidentiteit is het tijd voor organisatiedoelstellingen. Dat zijn de specifieke doelstellingen die een organisatie probeert te realiseren. Het woord doelstelling en het realiseren daarvan geeft al aan dat er een bepaalde mate van ambitie in doelstellingen zit.
Daar gebruiken organisaties ze dan ook voor; om ambities en organisatiedoelen vast te stellen, maar ook om de vooruitgang te meten. Maar daarover zo meer. Oh ja, het wordt ook gebruikt in pitches (we zijn X en gaan voor Y), innovatiestrategieën en plannen zoals beleidsplannen of communicatieplannen.

innoveren met een glimlach innovatiestrategie

Het verschil; wat zijn organisatiedoelen en wat zijn organisatiedoelstellingen?

Doelen en doelstellingen lijken misschien hetzelfde te betekenen, maar het staat voor twee verschillende dingen.

Wat is een doel?

Van Dale legt het duidelijk uit (zie de dik gedrukte tekst in de afbeelding). Bij een doel omschrijf je een eindpunt van een (organisatie)reis. Kortom, datgene wat jullie met willen bereiken.
Doelen stellen, gaat over het proces van het kiezen van een eindpunt, dat op zijn beurt leidt tot een doelstelling. Doelstellingen zijn het resultaat van een uitgestippeld proces dat leidt tot doelen.

En wat zijn doelstellingen?

Doelstellingen zijn doelen vertaalt naar de korte, middellange en lange termijn. Doelstellingen formuleer je SMART, hierover lees je verder op in dit artikel meer. Op de vraag “wat zijn doelstellingen?” is eigenlijk maar een antwoord het zijn geconcretiseerde doelen. We definiëren drie typen:

 • Korte termijn; voor één jaar of minder, vaak ook operationele doelstellingen genoemd. 
 • Middellange termijn; 2-3 jaar, vaak ook wel de tactische doelstellingen genoemd. 
 • En de lange termijn; 5 jaar of langer, ook wel de strategische organisatiedoelstellingen genoemd.

Wat zijn strategische organisatiedoelstellingen?

Terug naar organisatiedoelstellingen. Wat zijn dat dan? De geconcretiseerde ambities van een organisatie. Ze zijn richtinggevend voor de organisatiestrategie. Welke op haar beurt medewerkers, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden informeert over hoe de organisatie de doelstellingen denkt te realiseren.

Het verschil tussen organisatiedoelstellingen en missie

We halen missie en doel soms weleens door elkaar. Daarom leggen we het verschil hier uit:

De missie omschrijft het bestaansrecht en het allerbelangrijkste doel van een organisatie. Het geeft antwoord op het waarom; waarom doen jullie wat jullie doen? Organisatiedoelstellingen geven aan hoe jullie daar invulling aan gaan geven.

Heeft het leiderschapsteam hulp nodig bij de formulering? De Gouden Ananas helpt graag. Bijvoorbeeld door samen een strategische sessie in de vorm van een heidag voor te bereiden en te faciliteren.

Waarom heeft een organisatie ze nodig?

Zoals gezegd helpt het bij het realiseren van de identiteit. Daarnaast helpt het stellen van doelen om focus aan te brengen in wat jullie wel en ook niet gaan doen. Zodat de ambities of beoogde veranderingen worden waargemaakt.

Van organisatiedoelstellingen kun je andere doelstellingen zoals strategische marketingdoelstellingen en communicatiedoelstellingen maken. Maar ook Key performance indicatoren (KPI’s) maken, waardoor jullie de vooruitgang (of het gebrek hieraan) richting het einddoel meten en inzichtelijk maken. Op basis van die informatie kunnen medewerkers en het leiderschapsteam wanneer nodig bijsturen richting de doelen.

De voordelen van bedrijfsdoelstellingen

 • Het helpt bij het opstellen van duidelijke plannen van aanpak.
 • Het biedt een goed fundament voor de organisatiecultuur.
 • Ook helpt het met het aantrekken van talent.
 • Het helpt teams om beter samen te werken. 
 • Het biedt het leiderschap houvast om de juiste bronnen voor succes in te zetten.
 • Het zorgt voor eigenaarschap.
 • Het drijft productiviteit.

Voorbeelden van organisatiedoelstellingen

 • Winst
 • Missie realisatie
 • Impact
 • Marktaandeel
 • Innovatie
 • Productiviteit

Doelstellingen formuleren; hoe doe je dat?

Je wil dit natuurlijk goed aanpakken, daarom adviseren we je om vooraf goed over de volgende zaken na te denken:

 • Wat jullie met het bedrijf willen bereiken?
 • Maak ze SMART.
 • Hoe jullie het succes gaan meten. Welke sleutelfiguren betrokken zijn bij het realiseren van succes?
 • Duidelijkheid over de tijdlijnen, om een plan te maken, initiatieven te ontplooien en stappen te implementeren, maar ook over doelgroepen kan heel veel zaken levendig maken.
 • Hoe je bedrijfsprocessen, medewerkers en het management kunt verbeteren of beter ondersteunen?

Goed om te weten; ambitie gaat niet alleen over het groeien in een nooit eindigende opgaande lijn.

Organisatiedoelstellingen formuleren in 4 stappen

1. Maak een analyse en formuleer doelen.
Voorbeelden zijn:

 • De omzet groeit met 25% in de komende 2 jaar.
 • De innovatie-afdeling groeit met 50% meer output.

2.  Maak een nulmeting 

3. Betrek medewerkers bij het opstellen van doelstellingen.

Zij zijn tenslotte degene die het samen met het leiderschapsteam waar moet maken. Doe dit in werksessies en neem hun input ten harte.

4. Maak de doelstellingen SMART

Weet je niet wat dat is? Dat leg ik hieronder uit. Voorbeeld organisatiedoelstellingen zijn :

 • In de komende twee jaar werken we aan 15% groei in marktaandeel.
 • Binnen 12 maanden herpositioneren we ons bedrijf.
 • Dit jaar realiseren we 15.500 nieuwe klanten.

Maak vervolgens concrete actieplannen. Zoals bijvoorbeeld een marketingadvies plan. Hierin verwerk je de b2b marketingstrategie en de marketingtactieken waarmee jullie de doelstellingen willen behalen.

Wat zijn SMART doelen en SMART doelstellingen?

De smart-methode helpt je om doelen en doelstellingen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden te formuleren. Bijvoorbeeld:

 • Op 31 december 2025 hebben we 10% meer marktaandeel in marktsegment X dan op 31 december 2023.

Hoe pakken we dit bij marketingbedrijf de Gouden Ananas aan?

organisatiekern

Stap 1: We definiëren samen met jouw leiderschapsteam de organisatiekern. Deze bevat de idetiteit, de organisatiedoelstellingen en -strategie.

Lees meer >

b2b marketingbedrijf marktonderzoek

Stap 2: In stap 1 schetsen we de gewenste situatie in stap 2 doen we onderzoek naar de huidige situatie om de gap vast te leggen.

Lees meer over onderzoek doen >

marketingbedrijf b2b marketingstrategie

Stap 3: Wer vertalen de inzicht naar een strategie voor de gehele marketingmix, dit verwerken in een strategisch marketingplan.

Lees meer >

marketingbedrijf - optimalisatie resultaten Bljiven verbeteren

Stap 4: Tijd voor actie. In de vorm van implementatie en optimalisatie. Zo behalen we de organisatiedoelstellingen.

Lees meer >

Snel vooruitgang boeken? Download de innovatietips

Deel deze post

Gerelateerde posts

waardepropositie

Waardepropositie.

10 Vragen en antwoorden over de waardepropositie inclusief voorbeelden In dit artikel beantwoorden we 10 vragen over de waardepropositie. Heb jij een andere vraag, stuur

Lees verder
doelstellingen voorbeelden

Doelstellingen

Wat zijn doelstellingen? Doelstellingen zijn duidelijk gedefinieerde, specifieke en meetbare beoogde resultaten van een organisatie, cluster, afdeling, project, team en/of professional. Het schets een duidelijk

Lees verder
Sociale innovatie De Gouden Ananas legt de betekenis uit

Sociale innovatie

Wat is sociale innovatie? De betekenis van sociale innovatie gaat online alle kanten op, ook in de wetenschappelijke literatuur word je niet direct veel wijzer.

Lees verder

Organisatiedoelstellingen.

Wat zijn organisatiedoelstellingen? Organisatiedoelstellingen zijn de korte en middellange doelstellingen van een organisatie. Deze formuleert het management om de organisatie te leiden naar het realiseren

Lees verder