De organisatiestrategie.

De organisatiestrategie.

De organisatiestrategie is de linkingpin tussen de interne en externe wereld van je organisatie

Een organisatiestrategie verbindt de binnenwereld van een organisatie op basis van sterke punten en kansen met de buitenwereld van een organisatie. Het bestaat uit diverse dimensies de strategische context, het organisatiedoel (missie en visie, doelstellingen; input), strategieproces en strategie inhoud (output) (Bob de Wit, Strategy). De organisatiestrategie biedt de basis voor verschillende werkgebieden en daarmee strategiëen, zoals de innovatiestrategie en marketingstrategie. Het vraagt om aansturing op doelen, cultuur en gedrag. Weten hoe je kunt sturen op gedrag? Download mijn 30 tips.

Om tot een strategie te komen heb je diepgaande kennis van de organisatie en de markt nodig. Dat krijg je door een interne analyse en een externe analyse. Een duidelijk geformuleerde strategie helpt de mensen binnen het bedrijf en stakeholders daarbuiten bij te dragen aan de realisatie.

Het biedt, mits bekend én gedragen door medewerkers, duidelijke kaders waar binnen de afdelingen, de teams en de medewerkers naar hun beste inzicht invulling kunnen geven. Kortom, het geeft de medewerkers een bepaalde mate van autonomie in hun werk. Juist daarom is draagvlak binnen de organisatie en daarbuiten als het bijvoorbeeld om een overheidsorganisatie gaat zo belangrijk om weerstanden te voorkomen.

organisatiestrategie goudenananas.nl

Een bedrijfsstrategie bestaat meestal uit deze elementen:

 • De bedrijfsidentiteit met onder andere de kernwaarden en een visie en missie en organisatiedoelstellingen.
 • Omgevingsanalyse: dit helpt onder andere bij het in kaart brengen van de kansen en bedreigingen.
 • Interne analyse: breng onder andere de sterke en zwakke punten in kaart. Punt 1 en 2 samen vormen de input voorde  SWOT-analyse en confrontatiematrix. Ook maak je hier een gap-analyse. 
 • Strategische keuze: identificeer de strategische opties om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken. Vervolgens selecteer je de beste optie. Formuleer dit krachtig, motiverend en kort. Het kan helpen om storytelling toe te passen. 
 • Implementatie: Tijd om de strategie uit te voeren, dit doe je door middel van tactische acties en operationele plannen.
 • Monitoring en evaluatie: Hoe presteert de organisatie? Is de gekozen strategie succesvol of moeten we bijsturen? 

Apple als voorbeeld bedrijfsstrategie 

Apple focust sterk op design en productontwikkeling. Het positioneerde zichzelf als een premium merk in de markt voor consumentenelektronica. Als we de strategie zouden samenvatten dan kom je tot de volgende strategische pijlers die hun strategie vormgeeft:

 1. Productdifferentiatie: Apple differentieert zichzelf van concurrenten door het creëren van unieke, hoogwaardige producten met een uniek design.
 2. Focus op innovatie: Apple investeert zwaar in R&D om nieuwe producten en technologieën te ontwikkelen, zoals de iPhone en de iPad.
 3. Verticale integratie: Apple controleert de hele toeleveringsketen van haar producten, van ontwerp tot distributie, om de kwaliteit en consistentie te waarborgen.
 4. Branding: Apple heeft een sterke merkidentiteit en creëert emotionele verbindingen met haar klanten via hun producten en marketing.
 5. Diversificatie: Apple heeft zich uitgebreid naar andere markten, zoals muziek (iTunes) en streamingdiensten (Apple TV+).

Deze strategie heeft Apple geholpen om een sterke positie in de markt te veroveren en een trouwe klantenbasis op te bouwen. Het heeft ook geleid tot hun financiële succes, met hoge marges en winstgevendheid.

Organisatiestrategie voorbeeld van een Nederlandse overheidsorganisatie 

Een voorbeeld van een organisatiestrategie van een Nederlandse overheidsinstelling is de strategie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Let op een organisatiestrategie zal niet altijd ook zo door de buitenwereld worden ervaren. 

De strategie van VWS richt zich op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van burgers, het versterken van de zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben en het bevorderen van gezonde leefstijlen en preventie van ziekten.

De strategie van VWS zou je kunnen omschrijven aan de hand van  verschillende doelstellingen en acties, waaronder:

 • Het versterken van de preventie van gezondheidsproblemen en ziekten. Dat doen ze met voorlichting en campagnes.
 • Het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning. Onder andere door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en het stimuleren van innovatie. Zo werd er in maart 2023 een Zorgestafette georganiseerd.
 • Het versterken van de positie van patiënten en cliënten. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden van zelfmanagement aan te bieden en het bevorderen van participatie en inspraak.
 • Het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving. Denk aan het verminderen van de luchtvervuiling en het stimuleren van gezonde voeding.
 • Het verbeteren van de kennis en vaardigheden van professionals in de gezondheidszorg en het stimuleren van onderzoek naar gezondheidsproblemen en ziekten.

Een voorbeeld van een bedrijfsstrategie in de facilitaire dienstverlening

Stel je het leiderschapsteam van fictief schoonmaakbedrijf het Bezempje voor. Ze zijn na een turbulente tijd toe aan een strakker plan voor de toekomst. Ze willen zich richten op duurzaamheid en klanttevredenheid. De aanpak kan bestaan uit de volgende doelstellingen en acties:

 • Duurzaamheid: Ze kunnen kiezen voor milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en -methoden, het verminderen van het gebruik van water en energie en het minimaliseren van afval en het recyclen van materialen. Maar ook het voorrang geven aan klussen die voor medewerkers op de fiets te bereiken zijn.
 • Klanttevredenheid: Daarnaast kunnen ze zich richten op het maximaliseren van de klanttevredenheid door te zorgen voor een hoge kwaliteit van de schoonmaakdiensten en het bieden van goede communicatie en klantenservice. Denk aan klantfeedback gebruiken om de dienstverlening te verbeteren.
 • Innovatie: Het schoonmaakbedrijf kan zich richten op innovatie door nieuwe technologieën en processen te implementeren om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen. Bijvoorbeeld, het gebruik van robotica in de schoonmaakdiensten om de productiviteit te verhogen en de arbeidskosten te verlagen.
 • Diversificatie: Naast hun bestaande diensten als kantoorschoonmaakbedrijf kunnen ze kiezen voor diversificatie. Denk aan het aanbieden van aanvullende diensten, zoals glasbewassing, vloeronderhoud of catering.

De bovengenoemde aanpak (strategie) helpt bij de realisatie van duurzamer én klantgerichter werken. En daarmee bij hun onderscheidende vermogen op de markt.

Een ander voorbeeld van een organisatiestrategie in de zorg

Het Gouden Ziekenhuis (fictief) kiest voor hoogwaardige medische zorg en het bevorderen van patiëntgerichtheid en -tevredenheid. Dit kan er zo uit zien::

 • Hoogwaardige medische zorg: we richten ons op het bieden van hoogwaardige medische zorg door middel van innovatieve behandelingen en technologieën, het aantrekken van hooggekwalificeerde artsen en specialisten, uitmuntend verzorgend personeel en we investeren in onderzoek en ontwikkeling. Ook samenwerken met andere ziekenhuizen en zorgaanbieders kan onderedeel van de aanpak zijn.
 • Patiëntgerichtheid: we bevorderen de patiëntgerichtheid door gedragsverandering onder artsen, specialisten en verzorgend personeel. We verminderen de administratieve druk door slimme tooling, zodat er meer tijd overblijft voor het bieden van persoonlijke zorg en aandacht. 
 • Maar ook het verbeteren van de communicatie met patiënten en hun families en het aanbieden van ondersteunende diensten zoals psychologische begeleiding, fysiotherapie en voeding. Daarnaast kijken we naar het upgraden van de fysieke omgeving op basis van wetenschappelijk onderzoek. Te denken valt aan het organisch materiaal gebruiken, maaltijden die het herstel bevorderen, de mogelijkheid om bezoek mee te laten eten enzovoorts.
 • Samenwerking: met onder andere cateringsbedrijven, sportclubs, andere zorgaanbieders enzovoorts. Denk aan geïntegreerde zorgprogramma’s voor patiënten met chronische ziekten. Het ziekenhuis kan ook samenwerken met onderzoeksinstituten om nieuwe behandelingen te ontwikkelen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Deze strategie kan helpen om het ziekenhuis te positioneren als een hoogwaardige en patiëntgerichte zorginstelling, die innovatieve oplossingen biedt en samenwerkt met andere zorgaanbieders om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Organisatiestrateeg werkzaamheden

Als organisatiestrateeg houd je je bezig met de organisatie-, sector- en internationale context.

7 Organisatiestructuren Mintzberg

Managementtheoreticus Henry Mintzberg heeft vijf structuren vastgesteld:

 • De strategische top
 • Het middenkader(management)
 • De uitvoerende kern

En twee ondersteunende structuren: technische en ondersteunende staf. Op basis van deze structuren beschrijft hij 7 organisatievormen:

 • Ondernemersorganisatie.
 • Machineorganisatie.
 • Professionele organisatie.
 • Gedivisionaliseerde organisatie.
 • Innovatieve organisatie.
 • Zendingsorganisatie.
 • Politieke organisatie

Zelf de bedrijfsstrategie bepalen? 

Ga je aan de slag met het maken van een organisatiestrategie? En kun je wel wat houvast gebruiken? Download het stappenplan bedrijfsstrategie bepalen. Wil je liever onder begeleiding aan de slag? Plan dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in met de Gouden Ananas, klik hier.

Vergeet niet de veranderchecklist te downloaden

Deel deze post

Gerelateerde posts

doelstellingen voorbeelden

Doelstellingen

Wat zijn doelstellingen? Doelstellingen zijn duidelijk gedefinieerde, specifieke en meetbare beoogde resultaten van een organisatie, cluster, afdeling, project, team en/of professional. Het schets een duidelijk

Lees verder
Sociale innovatie De Gouden Ananas legt de betekenis uit

Sociale innovatie

Wat is sociale innovatie? De betekenis van sociale innovatie gaat online alle kanten op, ook in de wetenschappelijke literatuur word je niet direct veel wijzer.

Lees verder

Organisatiedoelstellingen.

Wat zijn organisatiedoelstellingen? Organisatiedoelstellingen zijn de korte en middellange doelstellingen van een organisatie. Deze formuleert het management om de organisatie te leiden naar het realiseren

Lees verder