De interne analyse.

De interne analyse.

Interne analyse: 5 modellen die je verder helpen

Een interne analyse is de activiteit van het onderzoeken, analyseren en beoordelen van de interne organisatie. Het geeft het management inzicht als het gaat om sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen (SWOT-analyse), besluitvoering en het formuleren en uitvoeren van de strategie. Zoals internationaal strategiebureau Cascade het samenvat “Een interne analyse stelt een organisatie in staat om te bepalen wat de mogelijkheden zijn, door de interne vaardigheden om de uitvoering en verandering te managen te verhogen.”. Met een interne analyse krijg je dus antwoord op deze en andere vragen. 

model interne analyse bedrijf

Waar je de uitkomsten van een interne analyse voor kunt gebruiken?

Nou bijvoorbeeld voor:

 • Verbeteren van de strategie. Bijvoorbeeld tijdens een strategische heidag.
 • Aantrekken van beter passende medewerkers bij die strategie.
 • Betere managementstijlen toepassen om de ambities te realiseren.
 • De b2c of b2b marketingstrategie.
 • Processen optimaliseren.
 • Enzovoorts.

Kortom, een interne organisatie analyse kan je veel waardevolle inzichten geven die je organisatie helpen groeien en bloeien. Dus waar wacht je nog op? Duik erin en ontdek wat jouw organisatie nog beter kan maken!

Interne analyse modellen

Hoe maak je dan een interne analyse? Nou met behulp van interne analyse modellen, zoals een SWOT- of gapanalyse, strategie-evaluatie, VRIO, kerncompetentie-analyse, benchmarking en meer. In dit artikel lees je meer over de volgende interne analyse modellen:

 • Gapanalyse
 • 7S-model van McKinsey
 • Waardeketenmodel van Porter
 • McKinsey 3H-model
 • VRIO-framework

De gapanalyse voor interne analyse

Hierbij kijk je wat de huidige en gewenste situatie van de organisatie is. Dus de ‘as is’-situatie en de ‘future state’. Je analyseert de verschillen en bedenkt een concrete aanpak per gesignaleerd gat. Binnen een gap-analyse gebruik je wederom verschillende tools, zoals interviews, observatie, online vragenlijsten en meer.

Model interne analyse het 7S-model van McKinsey

Met het 7S-model van McKinsey analyseer je zeven verschillende elementen die samen bepalen hoe goed een organisatie functioneert. Deze analyse-onderdelen zijn:

 1. Strategie: de organisatiedoelen, organisatiedoelstellingen en plannen van de organisatie om deze doelen te bereiken.
 2. Structuur: bekijk de manier waarop de organisatie is opgebouwd, inclusief de hiërarchie en de communicatiekanalen.
 3. Systemen: de procedures en processen die de organisatie gebruikt om haar doelen en doelstellingen te bereiken.
 4. Skills: de vaardigheden en kennis van het personeel dat de organisatie draaiende houdt.
 5. Staff: de mensen die in de organisatie werken, inclusief hun vaardigheden en kwaliteiten.
 6. Stijl: de leiderschapsstijl en bedrijfscultuur van de organisatie.
 7. Shared values (gedeelde waarden): de normen en waarden die de organisatie hanteert, inclusief haar missie en visie.

Door deze zeven onderdelen te onderzoeken, kun je inzicht krijgen in de interne werking van de organisatie en ontdekken waar verbeteringen mogelijk zijn. Je kunt ook onderzoeken hoe de verschillende elementen elkaar beïnvloeden en hoe je ze het beste kunt optimaliseren. 

Het 7S-model kan je helpen om je organisatie te analyseren en de sterke en zwakke punten te identificeren, net als bij de SWOT-analyse. Wil je er meer over weten? Lees dan ook dit artikel van BusinessModelInspiration.com.

Een ander model voor interne analyse is het waardeketenmodel van Porter

Hierbij bekijk je hoe de verschillende bedrijfsprocessen in een organisatie bijdragen aan de waarde creatie van het eindproduct of de dienst. Dit model analyseert de interne bedrijfsprocessen van een organisatie en identificeert de belangrijkste activiteiten die waarde toevoegen aan de producten of diensten die worden aangeboden. Door deze activiteiten te optimaliseren, kan de organisatie haar efficiëntie en productiviteit verbeteren. Meer weten? Lees dan het artikel op Investopia.com.

McKinsey 3H-model

Hiermee beoordeel je de huidige situatie, identificeer je obstakels voor verandering en ontwikkel je samen met het team oplossingen om de organisatie vooruit te helpen en te verbeteren.

VRIO-model

Je kijkt hierbij naar de waarde, de zeldzaamheid, de imitatiemogelijkheden en de resources en de capaciteiten van een organisatie om te bepalen of ze een concurrentievoordeel bieden.

Benchmarking

Geen model, maar wel een manier om te analyseren. Hiermee vergelijk je namelijk de prestaties van een organisatie met die van andere organisaties in dezelfde sector. Door deze vergelijking kan de organisatie haar sterke en zwakke punten identificeren en haar prestaties verbeteren door te leren van de beste praktijken van andere organisaties. Er zijn diverse data-bedrijven die data aanbieden om te benchmarken, al dan niet tegen betaling. Denk onder andere aan de KVK, het CBS, maar ook meer commerciële partijen.


Deel deze post

Gerelateerde posts

doelstellingen voorbeelden

Doelstellingen

Wat zijn doelstellingen? Doelstellingen zijn duidelijk gedefinieerde, specifieke en meetbare beoogde resultaten van een organisatie, cluster, afdeling, project, team en/of professional. Het schets een duidelijk

Lees verder
Sociale innovatie De Gouden Ananas legt de betekenis uit

Sociale innovatie

Wat is sociale innovatie? De betekenis van sociale innovatie gaat online alle kanten op, ook in de wetenschappelijke literatuur word je niet direct veel wijzer.

Lees verder

Organisatiedoelstellingen.

Wat zijn organisatiedoelstellingen? Organisatiedoelstellingen zijn de korte en middellange doelstellingen van een organisatie. Deze formuleert het management om de organisatie te leiden naar het realiseren

Lees verder