Template marketingplan

Template marketingplan

Ga je een marketingplan schrijven? Maar zoek je een template marketingplan om je op weg te helpen? Dan heb ik goed nieuws voor je, de Gouden Ananas (het adviesbureau achter deze website), deelt een marketingplan template. Waarom? Omdat je daarmee bent geholpen! 

Wil je het template liever in Microsoft Word document, zodat je direct aan de slag kunt? Download het template marketingplan in Word.  

Template Marketingplan 

[Bedrijfsnaam] Marketingplan [jaar]

Inhoudsopgave 

template marketingplan word

Samenvatting

Begin met een korte samenvatting van het marketingplan.

1. Aanleiding

Schrijf op waarom je het plan schrijft. Neem indien beschikbaar een samenvatting van het bedrijfsplan mee of vat het samen in het business model canvas.

2. Situatieanalyse

2.1 SWOT-analyse

Noteer de interne Sterktes en Zwaktes van je organisatie. Vul deze aan met externe kansen en bedreigingen. Kijk ook of je sterktes kunt versterken, zwaktes kunt afzwakken om kansen te verzilveren of bedreigingen af te zwakken.

2.2 Doelgroepanalyse

Maak een beschrijving van de doelgroep(en). Vul dit aan met de behoeften en wensen van de doelgroep(en).

2.3 Concurrentieanalyse

Onderzoek de belangrijkste concurrenten en schrijf je bevindingen op. Te denken valt aan het analyseren van hun jaarverslagen, persactiviteiten, websites, type klanten, aanbod en  social media.

2.4 Concurrentievoordeel

Bepaal op basis van de inzichten en doelgroep-onderzoek wat het concurrentievoordeel is.  

2.5 Waardepropositie

Vul op basis van de inzichten het waardepropositiecanvas in.

Vervolg template marketingplan 

3. Doelstellingen

Maak SMART-doelstellingen. Dat zijn Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische, Tijdgebonden doelstellingen. Goed om te weten: marketingdoelstellingen beschrijven het gewenste resultaat van de marketinginzet voor een organisatie. Op deze manier geven ze richting aan de manier waarop jullie dit willen behalen.

4. Strategieën

Formuleer de strategieën voor de verschillende marketingmix-onderdelen.

 • Productstrategie: Beschrijving van de producten/diensten
 • Productpositionering
 • Prijsstrategie
 • Prijsstelling: de meest voorkomende strategieën zijn:
  • Kostprijs+plus prijs: de kostprijs wordt berekend en hierboven op wordt een marge gerekend.
  • Concurrerende prijs: hierbij wordt de prijs bepaald op basis van de prijzen die concurrenten hanteren
  • Prijs afromen: er wordt in het begin een hoge prijs gevraagd, welke op terwijl wordt verlaagd als de markt ontwikkelt.
  • Penetratieprijs: bij het betreden van de markt hanteer je een lage prijs, welke op een later moment wordt opgevoerd.
  • Waardegedreven prijs: de prijs wordt gebaseerd op wat de klanten het waard vinden.
  • Kortingen en aanbiedingen: hanteer kortingen en/of aanbiedingen om marktaandeel te verkrijgen.
 • Promotiestrategie: denk hierbij aan de onderdelen reclame, pr, evenementen, sociale media, adverteren (online, radio, TV, etc.), contentmarketing, videomarketing, zoekmachine-optimalisatie enzovoorts.
 • Plaatsstrategie: indien producten worden verkocht moet worden nagedacht over de distributiekanalen, fysieke locaties, e-commerce en meer.

5. Actieplan

Gedetailleerd overzicht van de te nemen stappen om de strategieën uit te voeren.

Verantwoordelijken en deadlines.

6. Budget

Maak een overzicht van de verwachte kosten voor de marketingactiviteiten. Maak een afweging of de investering opweegt tegen de opbrengsten.

7. KPI’s

Noteer de belangrijkste prestatie-indicatoren om de voortgang en het succes van de marketinginspanningen te meten. Dit geeft houvast om te monitoren en tijdig bij te sturen. En geloof me dat gaat nodig zijn.

8.Planning

Maak een planning voor marketingactiviteiten gedurende het jaar.

9. Risicobeheer

Identificatie van mogelijke risico’s en bedenk strategieën om ze te beheersen.

10. Monitoring en Evaluatie

Hier stel je vast hoe de voortgang zal worden gevolgd en hoe het marketingplan periodiek zal worden beoordeeld en aangepast. Tip: meet zoveel mogelijk en leg dit vast in een dashboard, zorg dat het team dit dashboard met de realisatie van de doelstellingen to date en de KPI’s gebruikt als leidraad voor wekelijkse stand-ups om tijdig bij te sturen.

Dit marketingplan template biedt een algemene structuur voor het opstellen van een marketingplan. Het is belangrijk om je eigen specifieke doelen, strategieën en acties in te vullen om een effectief plan te creëren dat aansluit bij de behoeften van je bedrijf.

Wil je liever een Microsoft Word document? Download het template marketingplan in Word.  

Heb je ondanks dit template marketingplan hulp nodig? 

Succes met het maken van je gouden marketingplan! Heb je toch hulp nodig? Daar zijn we voor; neem contact op

Deel deze post

Gerelateerde posts