20 van de meest gebruikte B2B Marketing KPI’s

In dit artikel vind je uitleg over marketing KPI’s de manier om de activiteiten die voortkomen uit de marketingstrategie, het marketingplan op basis van de marketingmix en de gekozen marketingtactiek in de praktijk blijvend te optimaliseren. Op die manier behaal je maximaal resultaat in lijn met de bedrijfsdoelstellingen en de daaruit volgende marketingdoelstellingen. Daarnaast geven we je 20 veelgebruikte B2B marketing KPI’s voor B2B-bedrijven. Wil je direct naar het onderwerp dat je het meest intereresseert? Skip the line:

Wat zijn marketing KPI’s?

Marketing KPI’s (Key Performance Indicators) zijn cruciale meetinstrumenten die je helpen de prestaties van je marketingactiviteiten te begrijpen. In de kern zijn KPI’s cijfers die inzicht geven in hoe goed je campagnes en strategieën presteren. Voor B2B bedrijven die diensten verlenen, kunnen KPI’s variëren van het aantal gegenereerde leads tot de kosten per acquisitie.

Voorbeeld: Stel je hebt een B2B marketingbureau dat SEO-diensten aanbiedt. Een belangrijke KPI kan het aantal gegenereerde leads per maand zijn. Als je doel is om 100 leads per maand te genereren, maar je haalt er slechts 50, dan weet je dat er iets moet veranderen in je strategie. Misschien moet je meer content publiceren, je targeting verbeteren, of je SEO-tactieken aanpassen. KPI’s zijn dus niet alleen meetpunten; ze zijn de basis voor continue verbetering en optimalisatie van je marketingstrategieën .

Waarom zijn marketing KPI’s belangrijk?

Marketing KPI’s zijn van vitaal belang omdat ze je helpen te begrijpen wat werkt en wat niet binnen je marketingstrategieën. Ze bieden een meetbare manier om je voortgang bij te houden en je successen en zwakke punten te identificeren. Dit is essentieel voor bedrijven met groeidoelstellingen die willen weten waar hun marketinginvesteringen het meeste rendement opleveren.

Voorbeeld: Stel, je B2B bedrijf biedt IT-consultancy diensten aan. Een belangrijke KPI kan de Customer Lifetime Value (CLV) zijn. Als je merkt dat de CLV stijgt na implementatie van een nieuwe marketingcampagne, weet je dat de campagne effectief is in het aantrekken van hoogwaardige klanten. Hierdoor kun je beslissen om meer middelen in deze campagne te investeren of vergelijkbare strategieën te ontwikkelen om je klantwaarde verder te verhogen. KPI’s helpen je dus niet alleen om huidige prestaties te meten, maar ook om toekomstig succes te plannen en te optimaliseren .

Wil jij direct waardevolle inzichten over de kansen en bedreigingen van jullie marketing?

gouden marketing scan

Hoe gebruik je ze?

Gebruik marketing KPI’s door ze regelmatig te meten, analyseren en actie te ondernemen op basis van de verkregen inzichten. Stel duidelijke doelen en benchmarks vast voor elke KPI om te bepalen wat succes betekent voor jouw bedrijf. Monitor je KPI’s op regelmatige basis en pas je strategieën aan om continue verbetering te stimuleren.

Voorbeeld: Als je een B2B-bedrijf runt dat HR-diensten aanbiedt, kan een belangrijke KPI de Net Promoter Score (NPS) zijn. Als je NPS-score onder de verwachtingen ligt, kun je klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren om te begrijpen waarom klanten niet tevreden zijn. Met deze feedback kun je je dienstverlening aanpassen en verbeteren. Regelmatig meten en analyseren van je NPS en andere KPI’s zorgt ervoor dat je proactief problemen kunt identificeren en oplossen, wat leidt tot hogere klanttevredenheid en retentie ​ (Neil Patel)​.

Op basis waarvan maak je marketing KPI’s dan?

Marketing KPI’s stel je op basis van je bedrijfsdoelstellingen en specifieke marketingdoelen. Ze moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) zijn. Identificeer welke aspecten van je marketingstrategie de grootste impact hebben op je bedrijfsdoelen en stel KPI’s in die deze aspecten nauwkeurig meten.

Voorbeeld: Stel je bent een SaaS-bedrijf, de bedrijfsdoelstelling is omzetgroei van % met behoudt van winstmarge X. Hieruit is de marketingdoelstelling van 50% meer marketingleads, waarvan 20% gekwalificeerde saleslead wordt. Op basis hiervan kun je KPI’s instellen, zoals het aantal gegenereerde leads, de conversieratio van marketingleads, naar salesleads en van salesleads naar aantal klanten en de kosten per lead.

Hoe houd je de voortgang bij?

Houd de voortgang van je marketing KPI’s bij met behulp van dashboards en rapportagetools. Gebruik platforms zoals Google Analytics, CRM-systemen en Business Intelligence-tools om realtime data te verzamelen en te visualiseren. Stel een regelmatig evaluatieschema in, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, om de voortgang te bespreken en strategieën bij te stellen.

Voorbeeld: Voor een B2B-bedrijf dat logistieke diensten aanbiedt, kan de KPI ‘klantretentiepercentage’ belangrijk zijn. Gebruik een CRM-systeem om deze KPI bij te houden en creëer een dashboard dat in één oogopslag laat zien hoe je prestaties zijn. Door regelmatig te evalueren, kun je snel reageren op dalingen in klantretentie, bijvoorbeeld door gerichte klanttevredenheidscampagnes te lanceren. Dit proactieve beheer van je KPI’s zorgt ervoor dat je altijd op de hoogte bent van je prestaties en snel kunt reageren op veranderingen .

Hoe gebruik je marketing KPI’s dan om te optimaliseren?

Gebruik marketing KPI’s om zwakke punten te identificeren en verbeterpunten te bepalen. Analyseer welke campagnes of kanalen het beste presteren en welke niet. Voer A/B-testen uit om te experimenteren met verschillende strategieën en optimaliseer op basis van de verkregen data. Dit zorgt voor een continue cyclus van verbetering en helpt je om maximale resultaten te behalen.

Voorbeeld: Als een B2B-bedrijf dat cloudoplossingen aanbiedt, kan een KPI de ‘conversieratio van websitebezoekers naar leads’ zijn. Door deze KPI te analyseren, kun je ontdekken dat bepaalde landingspagina’s betere conversies opleveren dan andere. Door A/B-testen uit te voeren op deze pagina’s, kun je verschillende elementen testen zoals koppen, call-to-actions en afbeeldingen. De inzichten die je hieruit haalt, stellen je in staat om je landingspagina’s te optimaliseren, wat leidt tot hogere conversieratio’s en meer leads .

Op basis waarvan maak je marketing KPI’s

Marketing KPI’s baseer je op je bedrijfsdoelstellingen en marketingdoelen. Identificeer de kerngebieden die het meeste invloed hebben op je succes en stel specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) KPI’s in. Dit zorgt ervoor dat je meetwaarden hebt die echt bijdragen aan je strategische doelen.

Voorbeeld: Een B2B-bedrijf dat IT-beveiligingsdiensten aanbiedt, kan als doel hebben om de marktpenetratie te vergroten. Relevante KPI’s kunnen dan zijn het aantal nieuwe klanten per kwartaal, de gemiddelde contractwaarde, en de klantretentie. Door deze KPI’s SMART te maken, kun je duidelijke en concrete doelen stellen die je voortgang en succes meten. Bijvoorbeeld: “Verhoog het aantal nieuwe klanten met 20% per kwartaal.” Dit geeft richting aan je marketinginspanningen en maakt het gemakkelijker om resultaten te evalueren en bij te sturen .

Aandachtspunten als je met key performance indicatoren gaat werken

  1. Het belang van datakwaliteit: Zorg ervoor dat de data die je meet betrouwbaar en accuraat is. Dit voorkomt verkeerde beslissingen op basis van foute data.
  2. KPI’s in context plaatsen: Begrijp de context van je KPI’s. Wat betekenen de cijfers in de bredere context van je bedrijf en markt?
  3. Feedback en iteratie: Gebruik KPI’s als onderdeel van een feedbackloop. Continu evalueren en verbeteren is essentieel voor succes.
  4. Stakeholder communicatie: Zorg ervoor dat je regelmatig communiceert met alle stakeholders over de voortgang en betekenis van de KPI’s.
  5. Technologische ondersteuning: Gebruik tools en technologieën die het verzamelen, analyseren en visualiseren van KPI’s ondersteunen, zoals Google Analytics, Marketing Automation systemen, (zoals ActiveCampaign of Mailchimp), CRM-systemen (bijv. SalesForce) en Business Intelligence-software, zoals Power BI en zelfs een eenvoudig overzicht in Microsoft Excel kan volstaan.
marketingplan template download gratis