Wat is een innovatiestrategie?

Hiervoor moeten we eerst antwoord geven op de vraag wat innovatie is. Innovatie gaat over creatieve, unieke nuttig en waardevolle ideeën. Dat maakt een innovatiestrategie een creatieve, unieke, nuttige en waardevolle strategie. Hierbij hoef je echt niet alleen maar te denken aan businessmodel innovaties. Want ook verbeteringen, zoals het toevoegen van onderdelen aan bestaande dienstverlening, vallen volgens Harvard Business School onder innovatie.

innoveren met een glimlach innovatiestrategie

Daarom onderscheiden we ook verschillende soorten innovatie. Namelijk ‘onderhoudende innovatie’ (sustaining innovation). Hierbij organisaties zoeken naar manieren om hun dienstverlening te verbeteren, zodat ze een bepaalde positie behouden. En dan hebben we ook ‘disruptieve innovatie’ de vorm waar veel managers en teams graag mee aan de slaggaan. Echter doelen we met deze vorm van innovatie op kleine start-ups die de gevestigde orde uitdagen. Denk bijvoorbeeld aan Airbnb en de hotelerie, Uber en de taxi-branche, Chat GPT en de contentproductie-industrie of online tools zoals Canva die het mogelijk maakt snel met behulp van AI creatieve uitingen te maken, waarbij de traditionele vormgevers onder druk komen te staan.

Waarom is innovatie en het hebben van een innovatiestrategie belangrijk?

Wellicht denk je bij het lezen van deze punten dat dit vooral relevant is voor commerciële organisaties, maar niets is minder waar. De voorbeelden van disruptieve innovaties die ik hierboven al deelde, zijn ook relevant en van belang voor overheden, het onderwijs en non-profit. Juist omdat ook hun eindgebruikers steeds andere behoeften en verwachtingen hebben van organisaties. De Gouden Ananas helpt organisaties bij sociale innovatie, waarbij het gaat om het vernieuwen van de arbeidsorganisatie of cocreatie met diverse belanghebbenden. Zoals de Gouden Ananas deed voor de Provincie Overijssel en een Ministerie.

Deze bedrijven gingen je voor

Innoveren

Er zijn talloze tools die innovatie op de werkvloer kunnen stimuleren. Denk aan creatieve probleem oplossen (creative problem solving), Harvard geeft aan dat de beste manier om innovatief te denken en werken Design Thinking is. Zelf werkt de Gouden Anans ook graag met deze methode, die een mindset van oplossingsgerichtheid en human-centric denken centraal stelt.

Innovatiestrategie nodig?

Een innovatiestrateeg van de Gouden Ananas adviseert je over een innovatiestrategie die je organisatie helpt versnellen op innovatie.

Een aantal ananasfeiten:

Samenwerken met een Gouden innovatiestrateeg

Jullie willen graag innoveren, maar merken dat het niet opschiet? Dat kan anders. De innovatiestrateeg van de Gouden Ananas, ook wel ananasadviseur, helpt je graag op weg. Onze aanpak bestaat uit een breed palet van kennis en ervaring. Zo hielpen we al tientallen organisaties met het verbeteren van hun business model. Maar ontwikkelde we ook gedragsveranderingsinnovaties voor overheidsinstellingen.

Directeur-bestuurder van een woningcorporatie over ons werk.

“We hebben nu een aanpak, die echt ander is dan we gewend zijn in ons speelveld. Dat vraagt lef van samenwerkingspartners, maar doordat het goed onderzocht en onderbouwd, kunnen we aan de slag.”
innovatiestrategie goudenananas.nl

De Gouden Ananas staat voor versnellen

Ja, we helpen professionals die willen versnellen graag verder. Want het is zonde van de tijd om eeuwig in de planfase te blijven hangen. Tenslotte, weten we pas wat werkt als we het in de praktijk brengen. Nu betekent dit absoluut niet dat we niet gedegen onderzoek doen, om alle kansen en risico’s in kaart te brengen. Of zonder aanpak aan de slag gaan. Dat doen we juist wel, want we gaan goed op (markt-, klant)inzichten. Daar staat tegenover dat we zaken niet onnodig complex maken, omdat dit in de praktijk staat voor vertraging. En dan weten we een ding zeker, dat we morgen hetzelfde doen als vandaag. Een gemiste kans.

Wat is een innovatiestrateeg?

Een Gouden innovatiestrateeg adviseert de organisatie over het opzetten, implementeren en optimaliseren van innovatie als pijler in de organisatie. Dit kan in de vorm van advieswerk, educatie en het helpen bij het begeleiden en/of uitvoeren van innovatieonderzoek. Samenwerken met een innovatiestrateeg helpt de organisatie van frustratie (tijd, geld, investeringen) naar resultaat te bewegen met een gerichte aanpak. Het gaat hierbij niet over het simpelweg adopteren van strategieën van andere organisaties, maar goed kijken naar wat een goede kans van slagen heeft voor jullie organisatie.

Waarom een innovatiestrategie?

Zoals in het artikel van Harvard Business Review sterk staat beschreven, kan het gebrek aan een integrale strategie zorgen dat diverse afdelingen en teams aan conflicterende prioriteiten werken. Wat de organisatie in de basis niet helpt de organisatiedoelstellingen te bereiken.

Innovatiestrategie op maat

De innovatiestrateeg van de Gouden Ananas hielp de afgelopen tien jaar diverse organisatie van commerciële, overheids- tot non-profit-organisaties.

Innoveren doen we op basis van inzichten uit design thinking, agile werken, growth hacking en gedragsverandering. Want wist je dat de grootste belemmering van innovatie zit in het niet meekrijgen van de belangrijkste doelgroepen? Denk aan eindgebruikers, medewerkers of leveranciers.

innovatiestrateeg gouden ananas

Hoe gaat een innovatiestrateeg te werk?

Afhankelijk van de specifiek vraag van jouw organisatie maken we een op maat gemaakt voorstel om jullie verder te helpen. Dit doen we aan de hand van een kennismakingsgesprek en onze ervaring. In de praktijk komt dit op hoofdlijnen neer op de volgende aanpak:

innovatiestrategie gouden ananas werkwijze

De innovatiestrategietoolkit

Zoals je kunt zien in de afbeelding hierboven hebben we een uitgebreide toolkit om te innoveren. Denk aan templates, serious gaming, het faciliteren van brainstormsessies, softwaretools en workshops. Indien nodig ontwikkelen we nieuwe manieren, want ook de Gouden Ananas innoveert non-stop. Ook werken we graag samen met externe professionals die naadloos aansluiten op onze expertise. Denk aan onderzoeksbureaus, ontwerpers, copywriters of uitvoerende professionals. Dit regelen we allemaal op basis van wat de organisatie nodig heeft. Wel zo fijn, want dat bespaart geld als het gaat om overheadkosten.

Wie gingen je voor?

Van directies van ICT-organisaties, Landal Greenparks, Univé het Zuiden tot aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

klanten goudenananas

Wat levert een samenwerking met een innovatiestrateeg op?

We kunnen niet voor iedereen spreken, maar door samen met ons aan jullie innovatiestrategie te werken, krijg je:

Tip van ons, als je vandaag één ding kan doen. Doe dan in elk geval één van deze dingen