Gouden Brainstorm Facilitator

 2.250,00

Gouden Brainstorm Facilitator inhuren voor:

 • Behaal meer succes (meer en betere ideeën) met een externe facilitator.
 • Gun jezelf rust en deelname aan de brainstorm met een brainstorm facilitator.
 • Deze dienst is inclusief één intakegesprek, de sessie en een A4-verslag na afloop.
 • Voor één vaste prijs, inclusief reiskosten tot 15 kilometer buiten ‘s-Hertogenbosch.

Beschrijving

Krijg betere sessies met de Gouden Brainstorm Facilitator

Haal meer uit je brainstorm; huur een gouden brainstorm facilitator in en krijg:

 • Meer output van de sessie
 • Een goed voorbereide en begeleide sessie
 • Na afloop een A4-rapport van de brainstorm facilitator
 • De mogelijkheid om zelf deel te nemen aan de sessie

Door de jaren heen faciliteerde de Gouden Ananas al vele brainstorms. In sommige gevallen met behulp van nieuw ontwikkelde serious games, in andere gevallen met behulp van een breed arsenaal aan brainstorm technieken.

Een brainstorm faciliteren zelf doen of uitbesteden?

brainstorm uitleg goudenananas.nlEen brainstormsessie heeft een duidelijk doel; het genereren van een uitstekend idee als oplossing voor een probleem. Ondanks dat het vaak een wat vrij karakter heeft en er heel wat ongestructureerd wordt gebrainstormd, is het een serieus middel, met serieuze output om een serieus doel te bereiken. Output waar ook vooraf een plan van aanpak voor moet klaarliggen om het verder te brengen. Denk aan onderzoek, presentatie voor het management, het bestuur, enzovoorts.

Het vraagt dus ook wat van degene die de brainstormsessie gaat organiseren. Denk onder andere aan advies- (analyse, probleemomschrijving), communicatie-, projectmanagement- en brainstormvaardigheden.

Omdat de sessie een serieus doel dient, is het soms verstandig het om een brainstorm facilitator in de hand te nemen. En dat kan bij de Gouden Ananas.

CTA: facilitator inhuren

Voordelen van een brainstorm facilitator bij de brainstorm

Nu kunnen we voor eigen parochie preken, want eerlijk is eerlijk, de Gouden Ananas is voor het laten faciliteren van brainstormsessies door professionals van buiten de organisatie. Onder andere omdat een buitenstaander het proces feilloos kan begeleiden, bij diverse organisaties ervaring heeft opgedaan, één doel heeft en dat is jullie helpen tot de beste ideeën te komen. Maar we laten die overtuiging graag over aan andere professionals.

 • Als het mogelijk is moet je gebruikmaken van een externe facilitator, vindt Lisa Kent, directeur van The Luminations Group op Forbes. De reden hiervoor is dat de aanwezigen echt kunnen uitzoomen, deelnemen en bij kunnen dragen aan het ideevormingsproces.
 • Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sessies, verzorgd door een ervaren professional, profiteren van zowel het aantal ideeën als de kwaliteit van de ideeën door de groepscohesie.
 • Paulus en Kenworthy halen in het Oxford handboek over creativiteit en innovatie gedragswetenschappelijk onderzoek aan om de voordelen van brainstormen aan te halen: synergie (ideeën van anderen kunnen andere prikkelen, inspireren om tot nieuwe ideeën te komen) en sociale facilitatie (het gezamenlijke doel kan elk groepslid motiveren mee te doen). Uiteraard vindt dit plaats mits het middel (de sessie) goed wordt gefaciliteerd.

Wie gingen je voor?

De Gouden Ananas faciliteert al jaren officiële en informele brainstorms. Een aantal casussen:

 • De Nederlandse Spoorwegen (NS) een belangrijke klantgroep moest post-corona terug de trein, hoe kunnen we dat vanuit een marketingperspectief aanpakken? Voor onderzoek, gevolgd door een multi-team brainstorm zorgde voor meerdere ideeën die werden geoperationaliseerd.
 • Het Management Team van een ICT-bedrijf met groei-ambitie moest nadenken over een passend business model. De Gouden Ananas leidde deze sessie, waardoor het team voor het eerst serieus het huidige model in kaart bracht én met concrete verbeteringen kwamen die onderzocht werden en in de praktijk zijn gebracht.
 • Een provincie in het oosten van het land wilde vorm geven aan een experiment. Als experimentleider verzorgde Sayna van de Gouden Ananas meerdere sessies met de werkgroep en de doelgroep. Op basis van de output is een integrale gedragsinterventie gemaakt, welke in de praktijk zal worden getest.
 • Een van de grootste energieleveranciers in Nederland stond met een van de marketingafdelingen voor een uitdaging. Daarom werden er diverse sessies verzorgt om tot een betere samenwerking en beter afdelingsplan te komen.

Brainstorm facilitator inhuren

Hoe gaat dat dan te werk bij de Gouden Ananas? Nou, zo:

 1. Je bestelt en betaalt de facilitator via de Gouden Webshop of vraagt een offerte aan als het afwijkt van het standaard aanbod. ‘
 2. Je ontvangt per mail de factuur.
 3. Binnen 1 werkdag (uitzonderingen daargelaten) ontvang je het intakeformulier. Deze vul je in en retourneer je.
 4. Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het intakeformulier maken we de afspraak voor het intakegesprek. Hierin bespreken we de situatie, concretiseren we de probleemstelling enzovoorts. Op basis van dit gesprek stelt de Gouden Ananas het programma op. Hier zitten ook instructies in voor de organisatie als het gaat om wie uit te nodigen, welke communicatie er wanneer uit moet enzovoorts. Maar ook welke acties vooraf moeten worden opgepakt om na afloop snel aan de slag te gaan met de verdere uitwerking van het beste idee.
 5. De sessie vindt plaats (maximaal 3 uur).
 6. Binnen 2 werkdagen ontvangen jullie een A4-verslag.
 7. Jullie kunnen verder aan de slag met het nieuwe idee.

Deze all-in-prijs bevat de intake, de sessie, het verslag na afloop en de reiskosten tot 15 minuten vanaf ‘s-Hertogenbosch Centraal. Met andere woorden is dit exclusief locatiehuur, extra bijeenkomsten, extra werkzaamheden en kilometers buiten de straal van 15 minuten vanaf ‘s-Hertogenbosch Centraal (reiskosten: € 85, exclusief btw per uur). Twijfel je of jouw vraag wel kan worden ingevuld door één vaste prijs? Neem dan contact op.