Wat is een marketing-strategie?

Wat is een marketing-strategie?

Een marketingstrategie is een (kort en bondig) richtinggevende aanpak over hoe je de organisatiedoelstellingen gaat behalen met de inzet van marketing. 

Als organisatie begin je bij kernwaarden, missie en visie, de doelen en de strategie. Om vervolgens invulling te geven aan het strategische marketingadvies plan waar de marketingstrategie onderdeel van is. Hulp nodig? Neem dan contact op met de Gouden Ananas.

De Gouden Ananas adviseert directie, management en professionals al sinds 2014 over hoe je marketing strategisch inzet om de ambities te realiseren.

Hulp nodig bij het maken van een marketingstrategie? Bekijk ook de Marketingadvies Abonnementen alla Ananas.

marketingstrategie bepalen goudenananas.nl

In dit artikel vind je informatie en tips speciaal voor directie, managers en marketingprofessionals. In dit artikel vind je in elk geval (klik voor snelle navigatie):

Marketingstrategie de betekenis

Goed om eerst te beginnen bij marketingstrategie de betekenis; het gaat om een langetermijnplan om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Klinkt goed toch?

Binnen de strategie doe je dit door onder andere de klantbehoeften in kaart te brengen en te begrijpen. Hier invulling aangeven met het diensten- en/of productenaanbod en de prijsstelling. Maar ook door het ontwikkelen én behouden van concurrentievoordeel.

Hier zijn diverse strategieën voor te bedenken, hierover later meer. Laten we eerst kijken waarom dit zo belangrijk is voor organisaties.

Hebben jullie strategisch marketingadvies nodig? De Gouden Ananas helpt jullie graag. Maar laten we beginnen met een korte kennismaking. Neem contact op

Waarom is een marketingstrategie belangrijk?

Met een doordachte integrale strategie profiteer je op het niveau van bedrijfs-, marketing-, sales- en operationele doelstellingen.

Zelfs als je er een alleen voor een afdeling, producten(groep) of diensten(groep) ontwikkelt, helpt dit bij het aanbrengen van focus en verhoogt het de kans van slagen.

waarom is een marketingstrategie belangrijk voor mijn organisatie? goudenananas.nl
Dit levert het op:
 • Je leert als organisatie de klanten en doelgroepen beter begrijpen én dus bedienen.
 • Het biedt een voorsprong op de concurrentie.
 • Het helpt bij de realisatie van duurzame groei.
 • Het voorkomt ‘paniek voetbal’, want er ligt een langetermijnvisie.
 • Strategie helpt bij het ontwikkelen van producten en diensten met maximaal winstpotentieel (en dat gaat <gelukkig> verder financieel voordeel).
 • Een goed  marketingplan legt de onderdelen van een organisatie bloot waar werk aan de winkel is bij groei en/of de doorontwikkeling naar een nieuwe fase.
 • Door het (markt)onderzoek kunnen prijzen beter worden vastgesteld.
 •  

 • Ja het helpt ook bij het ‘plaveien van de weg voor sales’ door de marketingcommunicatie strategie die logischerwijs uit een marketingstrategie volgt.
 • Oh ja, en de overkoepelende strategie zorgt voor een vast marketingcommunicatie-budget. Zodat die niet uit de spuigaten loopt én op de meest kosten-efficiënte manier kan worden ingezet.

Meer informatie over de voordelen vind je ook op deze site.

Verschillende soorten marketingstrategie

soorten marketingstrategieën

Er zijn talloze invullingen van een strategie. Ga vooral op onderzoek uit naar voorbeelden, brainstorm en analyseer.

Let bij je onderzoek op het volgende: je vindt bij een eenvoudige zoekopdracht in Google namelijk al snel resultaten die alleen gaan over de promotie van de marketingmix (hierover zo meer), ook wel de marketingcommunicatie strategie, en niet over de strategische marketing; analyse, doelstellingen, alle P’s van de marketingmix, etc.

Enkele voorbeelden:

De concurrentiestrategie van Harvard professor Porter

Deze bedrijfseconoom ontwikkelde in zijn carrière onder andere het vijfkrachtenmodel en het marketingstrategie model het waardeketenmodel. Ook ontwikkelde hij deze marketingstrategieën:

 • Kostenleiderschap dan richt je je op het realiseren van de laagste kosten in de bedrijfstak én het verhogen van de marge. Vaak toegepast in markten waar producten op elkaar lijken (vb. Aldi of Action).
 • Differentiatiestrategie gaat over het zich onderscheiden van de concurrentie. Dit gaat vaak gepaard met een hoge(re) prijs (vb. Tony’s Chocoloney en luxe kledingmerken).
 • Focusstrategie waarbij gekozen wordt om één segment of nichemarkt heel goed te bedienen. Binnen deze strategie kun je ook kiezen voor differentiatie of kostenleiderschap. (vb. GOGO jongerenreizen of Zalando-lounge).

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema

Een andere aanpak is op waarde. Hier gaat over het uitblinken op één of twee (waarde)assen:

 • Focus op het product kan leiden tot productleiderschap (Tesla en Apple).
 • Gericht op het proces: Operational excellence (Ikea en Hema).
 • Laserfocus op de klantrelatie: Customer intimacy (CoolBlue en Amazon).

Een combinatie biedt ook veel potentie, onderzoek eens hoe AirBnB daar invulling aangeeft. Zij zetten in op zowel het proces als de klantrelatie. Meer informatie en voorbeelden vind je hier.

marketing betekenis

Hoe te bepalen?

De precieze route hangt natuurlijk af van de specifieke situatie, jullie organisatie, levensfase (startup, florerend of overlevend)? Hoog over kun je deze stappen doorlopen:

 • Pak de bedrijfsidentiteit er bij
  Dit bevat in elk geval de kernwaarden, missie en visie, visuele identiteit en tone of voice. 

 • Maak een interne en externe analyse
  Met bijvoorbeeld met het SWOT-model, 5-krachtenmodel van Porter, 7s-model van McKinsy.

  De uitkomsten bieden een prima vertrekpunt om de gemaakte aannames te toetsen met behulp van deskresearch, interviews en kwantitatief onderzoek.

 • Onderzoek en kies je doelmarkt.
  Het onderzoek moet hier al input voor geven. In onze adviestrajecten gebruiken we de serious game het Doelgroepenspel om doelgroepen hoog over te bepalen.
 • Inventariseer en ontwikkel de marketingmix. 
  Veel professionals vinden de marketingmix ouderwets, maar in de praktijk blijkt deze erg belangrijk te zijn voor houvast. Want organisaties beperken zich al snel tot de promotie ook wel marketingcommunicatie strategie van hun bedrijf, diensten en/of producten. In plaats ook op de andere factoren die juist voor succes zorgen. Zonde dus! 

De marketingmix is dat niet oud nieuws?

Professor Internationale Marketing Philip Kothler; een heuse marketingguru beschreef de marketingmix aan de hand van  4 P’s: product, plaats, prijs en promotie.

Door onderstaande vragen te beantwoorden kom je al een heel eind:

 1. Hoe ziet het product/de dienst eruit?
 2. Wat is de juiste prijs voor het product/de dienst?
 3. Hoe krijg je het product/de dienst bij de doelgroep?
 4. Hoe ga je de doelgroep(en) bereiken?
marketing strategie maken

De 7 P’s?(!)

Professionals vulde de 4 P’s aan met process, physical evidence en people. Door de wereld waar we in leven zijn de p’s die gaan over promotie en prijs erg belangrijk geworden. In mijn optiek té belangrijk zowel bij corporates als bij midden tot grote bedrijven. Terwijl marketingprofessionals echt wel beter weten, zijn juist promotie en prijs vaak de knoppen waar aan wordt gedraaid. In de praktijk zien we dat bedrijven meer dan genoeg te doen hebben als het gaat om;
 • Het continu verbeteren en ontwikkelen van producten en diensten (product innovatie).
 • De mensen (denk maar aan de huidige arbeidsmarktkrapte).
 • De plaats (o.a. fysiek kantoor/winkel, online en offline customer journey’s).
 • Enzovoorts.

Zelf doen of hulp inschakelen?

Een marketingstrategie moet van binnenuit komen. Tenminste dat vinden wij. Want met een door externe adviseurs gemaakt adviesrapport wordt zelden intern gedragen en succesvol geïmplementeerd. Daarom ontwikkelden we 3 strategische marketingabonnementen.

Anderen lazen ook: push en pull strategie bij marketing. 

Over de auteur

Hi, mijn naam is Sayna de Voogd strateeg bij de Gouden Ananas en happy to help bij vraagstukken op het gebied van duurzame groei bij organisaties. Want van het maken van impact help ik graag. Digitaal kennismaken? Stuur me een Whatsapp-bericht of  neem contact op
b2b marketingbureau utrecht De Gouden Ananas

Deel deze post

Gerelateerde posts