Wat is een marketingstrategie? En wat heb je eraan?

Wat is een marketingstrategie? En wat heb je eraan?

Een marketingstrategie is een (kort en bondig) richtinggevende aanpak over hoe je de bedrijfsdoelstellingen gaat behalen met de inzet van marketing. 

Je wil meer weten over hoe een marketingstrategie te bepalen? We delen informatie en tips in dit artikel speciaal geschreven voor managers en marketingprofessionals. In dit artikel vind je in elk geval (klik voor snelle navigatie):

marketingstrategie bepalen goudenananas.nl

Marketingstrategie betekenis: wat is een marketingstrategie?

Goed om eerst te beginnen bij de betekenis van het woord. Marketingstrategie betekenis; het gaat om een langetermijnplan om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Klinkt goed toch? Binnen de strategie doe je dit door onder andere de klantbehoeften in kaart te brengen en te begrijpen. Maar ook door het ontwikkelen én behouden van concurrentievoordeel. Hier zijn diverse marketingstrategieën voor te bedenken, deze delen we verder op in dit artikel. Nu je de marketingstrategie betekenis kent, kijken we eerst naar waarom dit zo belangrijk is voor organisaties.

Hebben jullie strategisch marketingadvies nodig? De Gouden Ananas helpt jullie graag. Maar laten we beginnen met een korte kennismaking. Neem contact op

Waarom is een marketingstrategie belangrijk?

Er wordt op alle niveaus geprofiteerd van een goede en doordachte integrale strategie. Zelfs als je er een alleen voor een afdeling, producten(groep) of diensten(groep) ontwikkelt, helpt dit bij het aanbrengen van focus en verhoogt het de kans van slagen. Een mooie bijkomstigheid is dat je met een overzichtelijk marketingplan voor een product/dienst bewijs creëert om een bedrijfsbrede integrale strategie te ontwikkelen.
waarom is een marketingstrategie belangrijk voor mijn organisatie? goudenananas.nl
Het belang van een marketingstrategie:
 • Je leert als organisatie de klanten en doelgroepen beter begrijpen én dus bedienen.
 • Het biedt een voorsprong op de concurrentie.
 • Het helpt bij de realisatie van duurzame groei.
 • Het voorkomt ‘paniek voetbal’, want er ligt een langetermijnvisie.
 • Strategie helpt bij het ontwikkelen van producten en diensten met maximaal winstpotentieel (en dat gaat <gelukkig> verder financieel voordeel).
 • Een goed  marketingplan legt de onderdelen van een organisatie bloot waar werk aan de winkel is bij groei en/of de doorontwikkeling naar een nieuwe fase.
 • Door het (markt)onderzoek kunnen prijzen beter worden vastgesteld.
 • Ja het helpt ook bij het ‘plaveien van de weg voor sales’ door de marketingcommunicatie strategie die logischerwijs uit een marketingstrategie volgt.
 • Oh ja, en de overkoepelende strategie zorgt voor een vast marketingcommunicatie-budget. Zodat die niet uit de spuigaten loopt én op de meest kosten-efficiënte manier kan worden ingezet.
Meer informatie over de voordelen vind je ook op deze site.

Soorten marketingstrategie

soorten marketingstrategieën

Goed je weet nu wat een marketingstrategie is en waarom het belangrijk is voor je organisatie. Stel jezelf eens de vraag hebben jullie er één of meerdere? Of helemaal geen? En welke rol speel jij daarin?

Nu over de soorten marketingstrategieën. Hier zijn talloze manieren te definiëren. Ga vooral op onderzoek uit naar voorbeelden, brainstorm en analyseer.


Let bij je onderzoek op het volgende: je vindt bij een eenvoudige zoekopdracht in Google namelijk al snel resultaten die alleen gaan over de promotie van de marketingmix (hierover zo meer), ook wel de marketingcommunicatie strategie, en niet over de strategische marketing (alle P’s van de marketingmix). Hoe geef je dan invulling aan een strategie?

De concurrentiestrategie van Harvard professor Porter

Deze bedrijfseconoom ontwikkelde in zijn carrière onder andere het vijfkrachtenmodel en het marketingstrategie model het waardeketenmodel. Ook ontwikkelde hij deze marketingstrategieën:
 • Kostenleiderschap dan richt je je op het realiseren van de laagste kosten in de bedrijfstak én het verhogen van de marge. Vaak toegepast in markten waar producten op elkaar lijken (vb. Aldi of Action).
 • Differentiatiestrategie gaat over het zich onderscheiden van de concurrentie. Dit gaat vaak gepaard met een hoge(re) prijs (vb. Tony’s Chocoloney en luxe kledingmerken).
 • Focusstrategie waarbij gekozen wordt om één segment of nichemarkt heel goed te bedienen. Binnen deze strategie kun je ook kiezen voor differentiatie of kostenleiderschap. (vb. GOGO jongerenreizen of Zalando-lounge).

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema

Een andere aanpak is op waarde. Hier gaat over het uitblinken op één of twee (waarde)assen:
 • Focus op het product kan leiden tot productleiderschap (Tesla en Apple).
 • Gericht op het proces: Operational excellence (Ikea en Hema).
 • Laserfocus op de klantrelatie: Customer intimacy (CoolBlue en Amazon).
Een optie is ook een combinatie zoals AirBnB, die inzet op zowel het proces als de klantrelatie. Meer informatie en voorbeelden vind je hier.
marketing betekenis

Een marketingstrategie bepalen

De precieze route is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie, het bedrijf (startup, bestaat het al)? Hoog over:

 • Maak een interne en externe analyse
  Met bijvoorbeeld met het SWOT-model, 5-krachtenmodel van Porter, 7s-model van McKinsy.

  De uitkomsten bieden een prima vertrekpunt om de gemaakte aannames te toetsen met behulp van deskresearch, interviews en kwantitatief onderzoek.
 • Onderzoek en kies je doelmarkt.
  Het onderzoek moet hier al input voor geven. In onze adviestrajecten gebruiken we de serious game het Doelgroepenspel om doelgroepen hoog over te bepalen.
 • Maak de marketingmix. 
  Veel professionals vinden de marketingmix ouderwets, maar in de praktijk blijkt deze erg belangrijk te zijn voor houvast. Want organisaties beperken zich al snel tot de promotie ook wel marketingcommunicatie strategie van hun bedrijf, diensten en/of producten. In plaats ook op de andere factoren die juist voor succes zorgen. Zonde dus! 

De marketingmix is dat niet oud nieuws?

Professor Internationale Marketing Philip Kothler; een heuse marketingguru beschreef de marketingmix aan de hand van  4 P’s: product, plaats, prijs en promotie. Door onderstaande vragen te beantwoorden kom je al een heel eind:
 1. Hoe ziet het product/de dienst eruit?
 2. Wat is de juiste prijs voor het product/de dienst?
 3. Hoe krijg je het product/de dienst bij de doelgroep?
 4. Hoe ga je de doelgroep(en) bereiken?
marketing strategie maken

De 7 P’s?(!)

Professionals vulde de 4 P’s aan met process, physical evidence en people. Door de wereld waar we in leven zijn de p’s die gaan over promotie en prijs erg belangrijk geworden. In mijn optiek té belangrijk zowel bij corporates als bij midden tot grote bedrijven. Terwijl marketingprofessionals echt wel beter weten, zijn juist promotie en prijs vaak de knoppen waar aan wordt gedraaid. In de praktijk zien we dat bedrijven meer dan genoeg te doen hebben als het gaat om;
 • Het continu verbeteren en ontwikkelen van producten en diensten (product innovatie).
 • De mensen (denk maar aan de huidige arbeidsmarktkrapte).
 • De plaats (o.a. fysiek kantoor/winkel, online en offline customer journey’s).
 • Enzovoorts.

Een strategisch marketing plan maken zelf doen of laten doen?

Een marketingstrategie moet van binnenuit komen. Tenminste dat vinden wij. Want met een door externe adviseurs gemaakt adviesrapport wordt zelden intern gedragen en succesvol geïmplementeerd. Daarom ontwikkelden we een aanpak om tot strategisch marketingadvies te komen waar de belangrijkste interne stakeholders bij betrokken worden.

Je hebt kunnen lezen dat een marketingstrategie nogal een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering (zou moeten zijn/) is. Wat nu als de directie, het MT of de marketingprofessionals hier (te) weinig ervaring mee hebben? Of dat je als marketingprofessional vooral goed bent in één van de P’s, maar geen integrale aanpak kunt neerzetten? Dan raden we je aan om samen te werken, drie keer raden met wie…. (1, 2, 3) Ja(!) met de Gouden Ananas. Waarom? Nou, wij hebben een aanpak ontwikkeld waarbij de belangrijkste stakeholders en beslissers het plan samen maken en dus intern dragen én dus ook zorgen dat het wordt uitgevoerd. Meer weten? Neem contact met Sayna op. 

Anderen bezoekers lazen ook: push en pull strategie bij marketing.

Nog geen strategie? Jullie zijn niet alleen(!)

In de meer dan 10 jaar dat ik (Sayna) organisaties strategisch advies geef over marketing, kom ik vaker geen dan wel een strategie tegen. Dan denk je misschien, joh dat is toch alleen bij kleine organisaties het geval? Nee, helaas niet. Dit komt voor bij bedrijven met 100 en met meer dan 10.000 medewerkers (mkb tot aan corporates dus!). In sommige gevallen hebben directie- en MT-leden zelfs (nog) geen gezamenlijk beeld bij concrete bedrijfsdoelstellingen. Laat staan over hoe ze die gaan realiseren. Eerlijk is eerlijk, des te toffer om ze dan snel op te kunnen helpen. Ook opmerkingen van het  topmanagement als ‘we hebben geen marketingbudget of -strategie’, ‘geen tijd en ruimte voor productontwikkeling’ klinken me helaas iets te bekend in de oren. De kroon spannen organisaties zonder marketingstrategie, maar wel met een marketingcommunicatie budget van meer dan € 10 miljoen campagnebudget. Gelukkig heeft de Gouden Ananas al meer dan 8 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties.

Over de auteur

Hi, mijn naam is Sayna de Voogd strateeg bij de Gouden Ananas en happy to help bij vraagstukken op het gebied van duurzame groei bij organisaties. Want van het maken van impact help ik graag. Digitaal kennismaken? Stuur me een Whatsapp-bericht of  neem contact op
b2b marketingbureau utrecht De Gouden Ananas

Wil je kennismaken? Maak een afspraak met Sayna.

Deel deze post

Gerelateerde posts