10 tips om eigenaarschap te vergroten

10 tips om eigenaarschap te vergroten

Eigenaarschap vergroten doe je zo

Zoek je als directeur of teamlead naar manieren om het eigenaarschap bij je mensen te vergroten? Mooi, want hier vind je niet 1, maar 10 tips om precies dat voor elkaar te krijgen. De belangrijkste tip? Kijk hoe je gedrag positief kunt beïnvloeden om zo te veranderen.

Allereerst waarom wil je het eigenaarschap vergroten binnen teams?

Als je succesvol bent in het vergroten van eigenaarschap kunnen er mooie dingen gebeuren. Productiviteits-app Fellow schetst de volgende (herkenbare) voordelen:

  • Distributie van verantwoordelijkheden.
  • Betere onderlinge communicatie.
  • Verhoog de kans op innovatie.
  • En het stimuleert groei (in elke vorm).

Eigenaarschap vergroten met een inspirerende visie

Een heldere, inspirerende visie is cruciaal als je wilt dat mensen eigenaarschap nemen. Het schets namelijk een helder beeld van het gemeenschappelijke doel van de organisatie en andere teams. En dus ook de eigen rol die daarin moet worden genomen. Kortom, een visie die aansluit bij de kernwaarden van jullie organisatie en de groeiambities stimuleert, inspireert medewerkers indirect tot het nemen van eigenaarschap. In het artikel missie en visie; de identiteit van een organisatie, lees je meer het nut hoe je ze opstelt.

eigenaarschap vergroten

Geef ruimte voor autonomie

Als je jouw medewerkers de vrijheid geeft om hun taken op hun eigen manier uit te voeren, voelen ze zich meer betrokken bij hun werk en verantwoordelijk voor de resultaten. Het wordt tenslotte niet voorgekauwd, wat zelf nadenken stimuleert. In veel van de organisaties die we helpen, werken intelligente professionals. Die de organisatie werft om hun werk zelfstandig en naar eigen inzicht in te richten. Echter hebben zowel directie als managementteams soms last van verkramping. Bij zwaar weer situaties, crisissen of achter blijvende resultaten. Waak daarom voor de soms natuurlijke neiging om de teugels aan te trekken.

Autonomie in het werk betekent niet dat het een groot feest is. Ontwikkel duidelijke kaders; missie, visie, organisatiedoelstellingenbedrijfsstrategie enzovoorts. Zo weten

de collega’s precies wat zij vanuit hun expertise en teams kunnen doen om daar zo goed mogelijk aan bij te dragen. En als ze het niet weten, staat het leiderschap klaar om op een positieve manier te challengen, te faciliteren en desgevraagd mee te denken.

Zo creëer je samen met het leiderschapsteam een omgeving waarin er ruimte ontstaat om kennis, ervaring, vaardigheden en creativiteit in te zetten. En juist die vrijheid bevordert het gevoel van eigenaarschap.

Pat Summitt, basketbalcoach

“Responsibility equals accountability equals ownership. And a sense of ownership is the most powerful weapon a team or organization can have.”

Ben transparant over taken en verantwoordelijkheden

Duidelijke communicatie van taken en verantwoordelijkheden is essentieel voor het vergroten van eigenaarschap. Als jij en je team precies weten wat er van jullie wordt verwacht en welke doelen jullie moeten bereiken, kunnen jullie je volledig toewijden aan jullie taken. Juist daarom zorg je ervoor dat deze informatie helder en toegankelijk wordt gedeeld met jouw team. Bijvoorbeeld via een duidelijk gedefinieerde taakverdeling. Welke ook regelmatig wordt meegenomen in overlegmomenten. Een (lang en hopelijk) simpel document met een taakomschrijving volstaat dus niet.

Stimuleer innovatief denken

Een cultuur van innoveren en experimenteren bevordert het gevoel van eigenaarschap bij jouw medewerkers. Moedig je team aan om met nieuwe ideeën te komen en risico’s te nemen. Zelfs als niet elk experiment succesvol is, kan het leiden tot waardevolle inzichten en groei. Bij Adviesbureau De Gouden Ananas geloven we sterk in het stimuleren van innovatief denken en het bieden van een veilige omgeving waarin jij en je medewerkers zich vrij voelen om nieuwe wegen te verkennen. Je kunt dit voor elkaar krijgen door een innovatieve cultuur, regelmatige sessies met als werkvorm Design thinking en het leiderschap leren omgaan met innovatie en verandering. Hulp nodig? Huur een innovatiestrateeg in.

Waardeer en beloon inzet

Om te beginnen worden mensen natuurlijk betaald om hun rol uit te voeren. Dat betekent niet dat we moeten vergeten dat mensen ook graag erkenning krijgen voor hun werk. Veel bedrijven komen met meer financieel gedreven waarderingen; bonussen, cadeaus, meer vakantiedagen. Dit kan werken, maar je gaat hierbij voorbij aan de verschillende talen van waardering. Gary Chapman definieert in zijn boek De 5 talen van waardering op het werk, diverse manieren om waardering te laten blijken.

In een notendop; positieve woorden, tijd en aandacht, dienen en cadeaus krijgen.

Transparantie en open communicatie

Deel informatie op een duidelijke en tijdige manier met medewerkers. Hoe je dit kunt doen? De manieren zijn eindeloos, zorg voor een goede mix, want niet elke invulling zal de favoriet van elke medewerker zijn. Denk aan teamvergaderingen, een open-deurbeleid, interne offline en digitale communicatiemiddelen.

Ontwikkel coachend leiderschap

Breng het leiderschap in kaart, zowel formeel als informeel. Wat voor leiderschapsstijlen zijn er en wat hebben de mensen nodig? Door jouw medewerkers te ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, bevorder je hun zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee een vergroot je het eigenaarschap. Een coachende leider moedigt medewerkers aan om hun vaardigheden te ontwikkelen en initiatief te nemen.

Positieve werkomgeving

Een positieve werksfeer draagt bij aan het vergroten van eigenaarschap. Want een omgeving waarin jij en je medewerkers zich gewaardeerd voelen en waarin samenwerking, vertrouwen en respect centraal staan, vergroot gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Leer van succesvolle voorbeelden

Inspirerende voorbeelden van andere organisaties kunnen jou en je team inspireren en het gevoel van eigenaarschap versterken. Faciliteer teams om succesverhalen van binnen en buiten de organisatie te delen. Niet om op te scheppen, maar om te inspireren. Maak samen een vertaalslag naar jullie situatie. Denk samen na over actiepunten voor jullie bedrijf.
Het delen van inspirerende voorbeelden kan jouw team motiveren nieuwe ideeën en initiatieven te ontwikkelen.

Geef verantwoordelijkheid en eigenaarschap

Last but not least; als directeur of teamlead ben jij een rolmodel voor jouw team(s). Logischerwijs bevordert het tonen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid op alle niveaus binnen de organisatie eigenaarschap.

Door zelf eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen voor beslissingen, acties, successen en falen inspireer je anderen om hetzelfde te doen. Neem initiatief, wees proactief en toon je betrokkenheid bij de doelen van jouw organisatie.

Maak SMART doelstellingen om het eigenaarschap te vergroten

Zoals wel bij meer zaken in ons professionele leven, helpt het om SMART doelstellingen te formuleren. De reden waarom je met doelstellingen en KPI’s wil werken, zit hem in de volgende zaken:

  • Het verhoogt de noodzaak om eigenaarschap te definiëren.
  • De beoordeling wordt op basis van uitkomsten, de realiteit gedaan, in plaats van wat vaak gebeurt de perceptie van de manager. Zo onderschrijft ook Forbes.
  • Het creëert maakt zaken heel duidelijk: of de doelstellingen worden behaald (vier het succes), ze worden niet behaald door een verandering in prioriteiten of externe factoren (trek hier de lessen uit) of ze worden niet behaald door de prestaties van teammembers (een mooi moment om te inventariseren wat voor type training, coaching, etc. dit kan veranderen).

Strategisch overleg om eigenaarschap te vergroten

Vooropgesteld eigenaarschap vergroten hangt samen met de organisatie- en werkcultuur. In een onveilige werkomgeving met pestgedrag of een manager die je kop er af hakt bij een foutje, gaat het niet vliegen. Wil je daar wat aan doen? Organiseer een strategische heidag met als thema het eigenaarschap vergroten. Reserveer vooraf tijd om de aanpak te implementeren.

Met deze praktische tips over het vergroten van eigenaarschap van adviesbureau de Gouden Ananas kun je aan de slag om eigenaarschap te stimuleren. Wil je meer inspiratie om succesvoller te worden.

Download veranderchecklist goudenananas

Deel deze post

Gerelateerde posts

doelstellingen voorbeelden

Doelstellingen

Wat zijn doelstellingen? Doelstellingen zijn duidelijk gedefinieerde, specifieke en meetbare beoogde resultaten van een organisatie, cluster, afdeling, project, team en/of professional. Het schets een duidelijk

Lees verder
Sociale innovatie De Gouden Ananas legt de betekenis uit

Sociale innovatie

Wat is sociale innovatie? De betekenis van sociale innovatie gaat online alle kanten op, ook in de wetenschappelijke literatuur word je niet direct veel wijzer.

Lees verder

Organisatiedoelstellingen.

Wat zijn organisatiedoelstellingen? Organisatiedoelstellingen zijn de korte en middellange doelstellingen van een organisatie. Deze formuleert het management om de organisatie te leiden naar het realiseren

Lees verder