Strategische doelen; 10 veelgestelde vragen

Strategische doelen; 10 veelgestelde vragen

strategische doelen veelgestelde vragen goudenananas.nl

1. Wat zijn strategische doelen?

Met strategische doelen omschrijft een organisatie wat ze op lange termijn wil bereiken. Hiermee bepaal je als leiderschapsteam waar de organisatie naartoe wil groeien en/of welke impact ze wil hebben op haar omgeving.

2. Wat is het verschil tussen de missie en een strategisch doel?

Hierboven lees je wat een doel is. Een missie geeft een organisatie aan wat haar bestaansrecht is, nu en in de toekomst. Het is onderdeel van bedrijfsidentiteit van een organisatie. 

Een strategisch doel vormt een belangrijk onderdeel van de strategie van de organisatie en richt zich op de realisatie van de missie op de lange termijn. In het artikel Missie en visie; de identiteti van een organisatie lees je er meer over.

3. Wat is het verschil tussen doelen en doelstellingen?

Doelen en doelstellingen gebruiken we vaak door elkaar heen, maar ze verschillen wel van elkaar. Want, doelen zijn breder en geven een algemeen beeld van wat de organisatie wil bereiken. Terwijl je doelstellingen specifieker maakt en daarmee geven ze aan welke concrete acties de organisatie gaat nemen om een strategisch doel te bereiken. In het artikel Organisatiedoelstellingen dit wil je er over weten lees je er meer over.

4. Hoe bepaal ik de juiste strategische doelen voor mijn organisatie?

Dit hangt af van de identiteit van de organisatie af en ambitie die daaruit spreekt. Een identiteit bestaat uit verschillende elementen zoals kernwaarden, de missie en visie van de organisatie, de markt waarin zij opereert en de interne en externe omgevingsfactoren. Het is daarom belangrijk om een grondige analyse te maken voordat je de strategische doelen bepaalt. In het artikel 5 modellen voor een interne analyse van jullie bedrijf, lees je meer over hoe je die maakt.

bedrijfsdoelen goudenananas.nl

5. Waarom zijn doelen belangrijk?

Strategische doelen geven richting aan de organisatie en zorgen ervoor dat alle activiteiten en beslissingen hierop worden afgestemd. Het helpt bij het maken van keuzes en prioriteiten stellen. Ook zorgt het ervoor dat alle medewerkers weten waar ze naartoe werken. Kortom, het helpt ontzettend met ‘alle neuzen dezelfde kant op krijgen’ (wat overigens niet betekent dat een organisatie als een niet nadenkende eenheidsworst te werk gaat).

6. Hoe meet ik of mijn organisatie haar doelen bereikt?

Simpel; door te meten. Het meten van de voortgang en het succes van strategische doelen kan op verschillende manieren.

Zoals het gebruik van Key Performance Indicators (KPI’s), dashboards waarin je de belangrijkste prestatie indicatoren toont en door interne en externe evaluaties. Om de voortgang te kunnen  Het is belangrijk om meetbare doelen te stellen en deze regelmatig te monitoren en bij te sturen waar nodig.

Een strategisch doel hoeft niet per se SMART te zijn, maar het is wel aan te raden om het SMART te maken in de fase waarin de doelstellingen worden geformuleerd. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Door een strategisch doel SMART te maken, wordt het concreet en duidelijk geformuleerd, waardoor het voor alle betrokkenen helder is wat er precies bereikt moet worden.

Goed om te weten; in de fase waarin jullie strategische doelen vaststellen, ligt de nadruk vaak meer op het formuleren van een duidelijke richting voor de organisatie. En minder op het concreet maken van de doelstellingen.

Zorg daarom vooral dat de doelen haalbaar, uitdagend en in lijn met de visie en missie zijn.

Hulp nodig bij het opstellen van jullie strategische kaders? We helpen je graag. Veel organisaties gingen je al voor. Stel een vraag of plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

strategische doelen veelgestelde vragen goudenananas.nl

7. Kun je ze tussentijds bijstellen?

Ja, het bijstellen van de strategische doelen is mogelijk als blijkt dat deze niet meer passen bij de veranderende omstandigheden (extern) of als de organisatie haar koers graag wijzigt (door bijvoorbeeld trends of eisen van klanten, belanghebbenden of shareholders). Doe dit uiteraard zorgvuldig en communiceer het naar alle betrokkenen.

8. Moeten we ze als leiderschapsteam delen met mijn medewerkers?

Ja, het delen van de strategische doelen met medewerkers zorgt voor betrokkenheid en draagvlak. Medewerkers weten waar ze aan bijdragen en hoe hun werk bijdraagt aan de grotere doelen van de organisatie. Het helpt uiteraard ook bij het aantrekken en behouden van talent en minder getalenteerde, maar wel hele nuttige medewerkers :). 

 

9. Wat als mijn organisatie geen organisatiedoelen heeft?

Okay dat is simpelweg zonde om geen organisatiedoelen te hebben! Het ontbreken van strategische doelen kan namelijk leiden tot onduidelijkheid en een gebrek aan focus van het leiderschapsteam en de medewerkers. Daarom raden we je aan hier mee aan de slag te gaan. Tenslotte heb je die ook nodig voor de strategie. Lees er meer over in het artikel Dit wil je weten over een bedrijfsstrategie.

Kunnen jullie hulp gebruiken bij het formuleren van de doelen en meer? aandacht aan te besteden en te zorgen voor een heldere richting en visie of strategie? Neem dan contact op. Of bekijk onze adviesabonnementen.

organisatiedoelen goudenananas.nl

10. Hoe maak je bedrijfsdoelen uitdagend en haalbaar?

Praat met de mensen die het uiteindelijk moeten doen; management, (informele en formele) leiders, operationele medewerkers. Wat zien zij? Waar gaan ze op aan? Waar liggen kansen en bedreigingen? Kortom, maak die interne en externe analyse! Maak het ambitieus, maar sla niet door waardoor men al bijvoorbaat denkt ‘laat maar dit is onhaalbaar’. Het mag uiteraard wel op het randje van haalbaar en onhaalbaar liggen. 

11. Hoe zorg je voor de uitvoering van de bedrijfsdoelen?

Het succesvol uitvoeren ervan vraagt om actie en betrokkenheid van alle medewerkers. Het maken van een gap-analyse, het onder andere op basis daarvan opstellen van een actieplan, 

het creëren van draagvlak en het monitoren van de voortgang zijn belangrijke stappen om ervoor te zorgen dat de strategische doelen ook daadwerkelijk realiteit worden.

Succes!

Fotocredits

Vraagteken: foto door Jon Tyson op Unsplash. 

Hond met vragende poot: foto door Camylla Battani op Unsplash

Nadenkende vrouw: foto doorTachina Lee op Unsplash. 

Nadenkend beeld: foto door Tingey Injury Law Firm op Unsplash.

Deel deze post

Gerelateerde posts

Marketingstrategie

Wil je meer weten over hoe marketingstrategie jullie helpt bij het optimaliseren van waarde voor jullie eindgebruikers? Of je nu in de zorg, bij de overheid of in het onderwijs werkt, je leest er hier alles over. #goudenananas

Lees verder