8 Trends 2024 voor MT’s

8 Trends 2024 voor MT’s

8 trends 2024 voor MT’s

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur, tijd om te kijken naar de trends van 2024. De Gouden Ananas ging op onderzoek uit en verzamelde 8 management trends 2024 voor je op een rij. In dit artikel:

Waarom zijn trends en ontwikkelingen belangrijk voor een managementteam?

Het begrijpen en volgen van trends en ontwikkelingen is een belangrijke taak van managementteams in de publieke en dienstverlenende sector. Waarom trends belangrijk zijn? Ten eerste omdat inzicht in trends 2024 je MT helpt om proactief in plaats van reactief te handelen. Je hoeft natuurlijk niet blind elke trend of ontwikkeling te volgen, maar een weloverwogen keuze waarom je dat wel of niet doet, is wel aan te raden. Hierdoor kun je namelijk:

 • Vooruitkijken: Inzicht in toekomstige veranderingen biedt mogelijkheden voor proactieve besluitvorming.
 • Klantgericht(er) werken: Denk aan veranderende behoeften, waardoor jullie diensten op maat kunnen maken.
 • Efficiëntie en concurrentiepositie: Verhoog de kans van slagen als het gaat om optimalisatie en het behouden van concurrentievoordeel.
 • Wet- en regelgeving: Tijdige aanpassing aan veranderende voorschriften en vereisten.
 • Innovatie: Sneller mogelijkheden voor technologische of sociale innovatie benutten.
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Ethische en duurzame besluitvorming.

Het is een serieuze en lonende taak die de relevantie en effectiviteit van het werk van managementteams vergroot. In dit artikel daarom een overzicht van een aantal trends.

trends 2024 MT goudenananas.nl

Trends 2024 #1: Werk een generatieve AI strategie uit

Generatieve AI is een technologie die zelfstandig nieuwe, menselijk lijkende tekst, beelden of andere gegevens produceert, gebaseerd op bestaande input, aldus Chat GPT.

De Boston Consulting Group adviseert organisaties  een generatieve AI-strategie te maken. Al helemaal wanneer jullie de leider in de industrie willen zijn of blijven. 

Het maken van een AI-strategie prioriteit maken in 2024 is wat ons betreft hoe dan ook een goed idee. Ook om duidelijkheid te geven over de kansen die AI jullie mensen biedt.

AI is de disruptiefste technologie voor werk sinds decennia, zo schrijft HRExecutive.com.  Zelf schreef ik (Sayna) eerder al dat de meeste medewerkers wel kansen zien in AI en hoe je als directeur of leider van AI gebruik kan maken. Wel moet het leiderschap duidelijke kaders uitzetten. Denk aan wat wel en wat niet, welke impact en kansen dat oplevert voor medewerkers en ga zo maar door. Waar AI dan zoal impact kan hebben? HR, automatisering, klantenservice, logistiek, advieswerk en meer. 

Management trends 2024 #2: Gedrag veranderen & tools

Het veranderen van gedrag van medewerkers, klanten of de maatschappij is een interessant onderwerp wat wel vaker in dit soort lijsten terugkomt. Waar zien we trends in 2024? Enterprisetalk.com bespreekt kansen in digitalisering en automatisering om de uitkomst van gedragsverandering te forecasten en beter te managen. Met behulp van tools kun je in het veranderproces slagen maken op effectiviteit én efficiëntie. Te denken valt aan oplossingen die jullie helpen bij workflows, demonstraties en kennisdeling. Een tweede trend in dit domein is meer data-gedreven veranderen, wat het maken van proactieve keuzes moet vereenvoudigen. 

Management Trends #3: Investeren in EQ 

Ja, investeren in zachte vaardigheden en een organisatie die de mens centraal stelt. Dat klinkt misschien saai, wellicht zelfs achterhaalt. Maar hoe zit de investering in zachte vaardigheden (soft skills) eigenlijk bij jullie? En hoe staat het met aandacht voor mensen? Al helemaal na jarenlange focus op automatisering en generalisering van werkzaamheden. Of bijvoorbeeld het aantrekken van technici? 

Bernard Marr, futurist en visionair op het gebied van organisaties en technologie, schrijft op Forbes dat hij een stijging verwacht in investeringen die organisaties doen in het ontwikkelen en behouden van vaardigheden rondom emotionele intelligentie. 

 

Dus als de pittige arbeidsmarkt van de afgelopen tijd, de toetreding van Gen Z en de vestiging van Millennials in je organisatie, dit nog niet heeft aangemoedigd, is het tijd om dit wel te doen. Waarom we hier dan toch aandacht aanbesteden?

Mensen uit generatie Z zijn geboren in de jaren 90 en opgegroeid in de jaren 00. Jaren waren in innovaties zich snel opvolgden, innovaties die we nu heel normaal vinden. Denk aan het internet, smartphones en later ook sociale media.
 
Voor deze generatie zijn dit geen nieuwe ontwikkelingen, want ze groeide ermee op.
 
Dus on demand films kijken en muziek luisteren, nieuwe manieren van nieuwsconsumptie, geïnspireerd worden door mensen waar hun ouders nog nooit van hebben gehoord, het is heel normaal voor ze.
 
De meesten van ons kunnen prima met deze generatie omgaan (het zijn je kinderen, neefjes of nichtjes, of misschien ben je zelf onderdeel van de generatie).
 
Wel doe je er als MT goed aan om na te denken over wat er gebeurt met deze uitgesproken groep binnen jullie organisatie gebeurt? Zij hebben andere verwachtingen over werk en hun werkgever. Hoe spelen jullie hier op in? Voor hen en voor andere collega’s? Lees er meer over in dit artikel: Understanding Generation Z: the future workforce van Dhr. A. P. Sing et al. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hoe zorgt jullie organisatie voor waardering voor zachte vaardigheden in een cultuur waar harde vaardigheden lange tijd als (veel) belangrijker werden gezien? Of voor een mens-centraal-organisatie waar het steeds meer gaat over automatisering, waar de menselijke maat uit het oog wordt verloren, hallo Toeslagen-affaire. Tijd om het op de agenda te zetten én te monitoren dat het ook gebeurt. 

trends 2024 goudenananas.nl

#4 wendbaar ook een trend in 2024

Wendbaar is Nederlands voor agility, wat afkomt van de methodiek Agile werken. Agile is een aanpak voor organisaties om flexibel te reageren op veranderingen door iteratief werken, samenwerking en klantgerichtheid te bevorderen.

Iteratief staat voor het  (nog) meer focus op werkwijzen die het bouwen, verfijnen en verbeteren van projecten, producten of initiatieven helpen. Bron: Asana

Ja ook in 2024 blijft de trend om te werken aan de wendbaarheid (agile) en het iteratieve werken. Waardoor grootste complexe projecten worden opgeknipt in behapbare, overzichtelijke opleveringsmijlpalen. Zodat er continue afstemming met eindgebruikers, klanten en stakeholders mogelijk is. Dit vergemakkelijkt ook het killing your darlings, want doordat je tussendoor delen oplevert kun je snel inzicht krijgen in wat het in de praktijk oplevert (voordat er geen weg terug is) – hallo Floriade Almere 2022 (een verlies van 85 miljoen).

 

Kortom, er is echt nog wel werk aan de winkel, zo vindt ook EnterpriseTalk.

Als Agile Scrum Master, Design Thinker en Growth Hacker ben ik al jaren fan van meer wendbare en minder beperkende, langdradige werkwijze. Noem het praktisch of realistisch. Dit betekent overigens niet dat zaken als business cases en risicoanalyses achterwege hoeven te worden gelaten.

Wat ook niet achterwege kan worden gelaten is een duidelijke visie en aangebrachte focus. Want dat is cruciaal voor teams om te vrij te handelen (binnen die kaders). Die kaders (visie, focus; OKR’s/KPI’s), bepalen stakeholders zoals het MT.

Dus reflecteer eens met elkaar; hoe werken jullie nu? Ook als je al een meer interactieve manier van werken hebt, zoals LEAN SIX SIGMA of Agile. Werkt het? Of moet er nog wat gedaan worden aan gedragsverandering (binnen en/of buiten het MT)? Om meer succes te kunnen boeken?

trends 2024 goudenananas.nl

Trend 2024 #5 Organisatieverandering & gedrag

Voor cultuurverandering is gedragsverandering nodig. Beide doe je door goed vooronderzoek (waar staan we en waar gaan we heen én waarom?). Voor organisaties is verandering en de organisatiecultuur aanpakken iets waar we graag over praten, maar in de praktijk niet naar handelen. Logisch, vind ik, ook al adviseer ik over hoe te veranderen. Het blijft tenslotte vaak een ongrijpbaar proces. Wat al de nodige verandering vraagt over hoe je zo een proces aanpakt, voordat je begint met veranderen.

Kun je gedrag eigenlijk wel veranderen? Het antwoord is ja, zo denkt ook Enterprise.com

 

Organisatieverandering en gedragsverandering gaan hand in hand. Hier wat tips:

 • Ben met meer te weten te komen over de psychologie.
 • Doe goed vooronderzoek (waar staan we en waar gaan we heen én waarom?). Doe dit samen met de collega’s die het moeten doen, zij zijn meer veranderingsbereid dan je denkt (zie ook hieronder). 
 • Neem in het vooronderzoek psychologische weerstanden bij nieuw gedrag (ja er zijn er 3 ) en andere psychologische factoren mee die in de weg zitten tussen het huidige en toekomstige beeld.
 • Zie het niet als een one-off project, maar iets dat continue monitoring en bijsturing vraagt op basis van die inzichten (zie ook trend 2)
 • Daarnaast is de houding van het leiderschap, jullie dus, cruciaal.

En zorg voor een growth mindset; zie het als een kans om te leren en te groeien met je team en medewerkers. Uit het onderzoek Your Workforce Is More Adaptable Than You Think van Harvard Business Review blijkt dat werknemers welwillender en meer in staat zijn om verandering te omarmen dan hun werkgevers (en managers) geloven. Wel hebben ze handvatten nodig (visie, training, een continue optimalisatie cyclus zoals het PCDA model, etc.). Kortom, genoeg kansen en handvatten om aan te grijpen in 2024! Wil je eens van gedachten wisselen over de uitdaging in jouw organisatie? Neem dan contact op. 

trend 2024 die het MT moet kennen

Management Trends 2024 #6 fitte mensen, fitte organisatie

Fitte mensen (geestelijk en lichamelijk) help je je organisatie ook fit wendbaarder te zijn. Een eenduidige visie op onderstaande vragen helpt daar bij:

 • Hoe hybride willen we werken? Wat doet dat met de binding van onze medewerkers?
 • Het trekken we medewerkers aan en houden we dat vast?
 • Wat voor impact hebben oorlogen op de organisatie en onze medewerkers?

Help collega’s met balans én continue leren

Moedig een gezonde werkprivébalans aan. Gaat het om het aantal uren of de output van een collega? Als iemand in kortere tijd hetzelfde werk kan doen als een ander, wat doe je dan? Meer werk geven of meer vrije tijd geven? En hoe zorg je ervoor dat mensen zichzelf niet voorbij lopen? 

Een Leven Lang Ontwikkelen werd het tastbaarst door het Stapbudget. Mensen maakten er massaal gebruik van, zo massaal dat de overheid de subsidie alweer stopzette, door mogelijk misbruik. De boodschap voor werkgevers is dat mensen zich maar al te graag ontwikkelen. Doe er je voordeel mee als management.

Werkt jullie interne kennisdeling en trainingsaanbod niet? Denk dan eens aan het volgende:

 • Is het wel het juiste aanbod?
 • Kunnen we wellicht ontwikkelen in een bredere zin stimuleren? Dus gaat het enkel over het leren van functie specifieke kennis of zou een bredere toepassing ook zijn vruchten kunnen afwerpen?

Al behoorlijk wat organisaties bieden een breed aanbod aan om ontwikkelen te stimuleren. Zie voor meer tips het artikel van Anna Baker op LinkedIn

goudenananas.nl mt trends 2024

#7 Schalen en personaliseren 

Of je nu bij de overheid, in de zorg of bij een andere dienstverlener werkt. En of je organisatie werkt voor klanten, burgers of patiënten, ze zijn mondiger en (denken) beter dan ooit geïnformeerd te zijn. Dat vraagt nieuwe kennis om hier enerzijds over te denken en er mee om te gaan.

Je organisatie kan zich hiervoor laten inspireren door personaliseren op schaal. Dat doe je op basis van de (informatie)behoefte van de doelgroepen.Je kunt ook kijken naar casussen van merken, zoals L’Oreal en Nike. Verder helpt goede kennis van en in gesprek gaan en blijven met de doelgroep ook. Ook hiervoor geldt dat dit mogelijk andere competenties van je medewerkers en jullie eigen leiderschap vraagt. 

Management trends 2024 #8 Weerbaarheid

Oorlogen, extreme weersomstandigheden, pandemieën of cyber aanvallen. De laatste jaren zijn we in aanraking gekomen met veranderingen de wereld om ons heen. Los van wat je ervan vindt, kun je er als MT mee te maken krijgen. En het helpt dat jullie je organisatie er klaar voor hebben gestoomd. Wat voor impact heeft dat op je organisatie? Hoe zorgen jullie voor wendbaarheid?

In zijn artikel op Forbes  adviseert visionair Bernard te leren van organisaties die turbulente tijden niet alleen hebben overleefd, maar er ook sterker uit zijn gekomen. En juist die lessen meenemen in de plannen voor morgen. Zaken als wendbaarheid, snelle innovatie en een growth mindset en dan niet zozeer financieel, maar op nieuwe dingen durven doen, zonder de uitkomst al te weten en juist van de weg te leren, spelen hierin weer een rol. Dat vraagt om ander leiderschap en medewerkerschap, kortom ander gedrag. Want hoe ga je als gemeente op met het teruglopende vertrouwen in politiek en bestuur? En hoe ga je als dienstverlener om met klanten die geen genoegen nemen met lange wachttijden, greenwashing, enzovoorts? Welke back-up scenario’s zijn er nodig voor het uitblijven of juist opkomen van bepaalde ontwikkelingen?

Een andere belangrijke ontwikkeling?

Dat is natuurlijk wet- en regelgeving natuurlijk. Bekijk op de site van de KVK wat er komend jaar aankomt.

Hi, mijn naam is Sayna de Voogd strateeg bij de Gouden Ananas en happy to help bij vraagstukken op het gebied van duurzame groei bij organisaties. Want van het maken van impact help ik graag. Digitaal kennismaken? Stuur me een Whatsapp-bericht of  neem contact op
b2b marketingbureau utrecht De Gouden Ananas

Deel deze post

Gerelateerde posts

gedragsinterventies overheid, onderwijs goudenananas.nl

Gedragsinterventies

Gedragsinterventies: hoe pak je dat aan bij de overheid, zorg of het onderwijs? Gedragsinterventies, wat zijn het, wat zijn voorbeelden uit de overheid, zorg en

Lees verder