Agile Scrum & innovatie.

Scrum inzetten bij innovatie?

Hoe zet je scrum in bij innovatie?

Goede vraag, laten we daar samen induiken. Heb je zelf goede suggesties? Deel ze! Want daar gaat innovatie tenslotte om.

 

Wat is agile scrum?

 

Agile scrum is bijna niet meer weg te denken in het bedrijfsleven. Waar het begon binnen IT-teams die het Agile Manifesto begonnen te implementeren. Werd agile door ontwikkeld in termen van Agile Kanban, Agile Scrum en Nexus. Het doordrong in raptempo IT-bedrijven, zoals onze klant Conspect IT die ons hier meer over leerde. Tot corporates zoals de Rabobank, maar ook NS waar collega Sayna het als interim professional aan de lijve ondervond. En dusdanig enthousiast werd dat ze naast haar opleiding Design Thinking (perfect voor innovatie) ook de Agile Scrum Master training volgde en zichzelf liet certifiëren.

Agile is gebaseerd op empirisme: de theorie dat kennis wordt opgedaan door middel van de zintuigen. Hierbij spelen  de volgende drie voorwaarden een belangrijke rol:

  1. Transparantie (denk aan de sprint planning en backlog). 
  2. Inspectie (reviews met stakeholders). 
  3. Adaptie (o.b.v. uitkomst review en retro’s).

Hier horen de volgende artificatten bij: backlog, sprint planning en sprint doel. Drie rollen van product owner (bepaalt het wat), developers (bepalen het hoe) en scrum master (die coach en faciliteert). En 5 events namelijk de sprint, sprint planning, de daily scrum (stand up), review (met stakeholders) en de retro.

Hoe pas je scrum toe bij innovatie?

Door het ritme en de werkwijze toe te passen zorg je voor concrete oplevering binnen het innovatieproces. Hierbij is het wel belangrijk dat je niet alsnog een watervalplanning in een scrum jasje probeert te laten passen. Het beste voorbeeld daarvan is de Mona Lisa, die je maakt met het eindproduct in gedachten, of dat je telkens onderweg een klein item oplevert én de koers wijzigt op basis van de reviews met de belangrijkste stakeholders.

Allign je innovatie sprints aan de agile scrum intervals. Bepaal hoe lang de innovatiesprint duurt (agile schrijft voor dat dit niet langer dan een maand is). Dat is ook ons advies. Zorg voor een duidelijke refinement van wat je tijdens de sprint gaat maken en opleveren. Waak ervoor dat het niet vol zit met enkel voorbereidend werk en geen opleveringen van het daadwerkelijke product. Waak er ook voor dat als je slechts delen oplevert het dus niet direct live hoeft te gaan.

Een voorbeeld van een app.

In een sprint van 4 weken besluit het innovatieteam om een functionaliteit namelijk de log in te realiseren. Bij afronding hebben ze een increment (een onderdeel van het eindproduct) opgeleverd, alle increments tellen op tot het uiteindelijke product. Binnen het innovatieproces wil je dit opleveren en wellicht zelfs testen met een usergroep. Het hoeft niet per definitie live te worden gezet.

 

Een voorbeeld van een marketingcampagne met TV.

Hier kan er binnen 4 weken wellicht een concept voorstel worden opgeleverd en beoordeeld, dit draagt wel degelijk bij aan het eind resultaat. Maar kan kan niet zonder meer los live worden gezet.

 

 

Contact

Telefoonnummer

E-mailadres